Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Projekt

Vi leder eller deltar i flera innovationsprojekt tillsammans med samarbetspartners från offentlig sektor, privat näringsliv och akademi. Här hittar du information om våra pågående projekt, och längre ned på sidan finns information om ett urval av våra avslutade projekt.

Snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård.
Siish
Unikt projekt elektrifierar vägnätet – på uppdrag av Trafikverket.
Testar framtidens elvägar
Digitala lösningar för prevention och prediktion som bidrar till en förbättrad folkhälsa.
DIGIT-PRE – FÖR EN BÄTTRE FOLKHÄLSA
Nordens största nätverk av healthtech-företag, företag med innovativa digitala vårdlösningar i världsklass som skapar bättre vård.
HealthTech Nordic – stödjer nya lösningar
Ett nätverk som ökar innovationskraften i livsmedelssystemet och tillväxten i små och medelstora företag.
Framtidens livsmedelssystem
Utveckling av digital tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk hälsa och ohälsa samt deras närstående.
Bättre digital tillgänglighet på BUP Skåne
Stödjer utvecklingen av bättre lösningar för multisjuka för en bättre sammanhållen vård och ökad livskvalitet för patienterna.
Carematrix – upphandling och utveckling
Stärker förmågan – och erbjuder verktyg för – att upphandla och införa nya innovativa produkter.
Procure 4Health
Nationellt initiativ med en nollvision för barnfetma vid skolstart år 2030, deltagande partnerorganisationer från hela landet.
Prevention barnfetma
EIT Health är ett europeiskt nätverk med målet att skapa bättre hälsa, bättre vårdsystem och en hållbar hälsoekonomi i Europa.
Samordnar EIT Health i Skåne
Utvecklar en ny digital lösning tillsammans med patienter och vårdpersonal för en bättre och mer samhällsekonomiskt hållbar vård.
Stärkt egenvårdsförmåga vid kronisk njursvikt
Bidrar till bättre vårdtjänster och utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster.
Digi Health Skåne-Blekinge
Avslutade projekt
Implementerar intelligent belysning för energieffektivisering, förbättrad arbetsmiljö och hälsa.
Anpassad och hållbar belysning
Utnyttjar tekniska lösningar till att stödja en hållbar mobilitet i och på tvärs av Greater Copenhagen.
Framtidens intelligenta mobilitet
Stärker det entreprenöriella ekosystemet kring hållbara material i södra Sverige.
Framtidens material
Unikt test i Skåne av en tjänst som gör det enklare att kombinera olika hållbara transporttjänster.
Kombinerad mobilitet i Skåne
Banar väg för att medborgare i stad och på landsbygd kan välja grön transport i vardagen.
Mobilitet på tvärs
Göm avslutade projekt