Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 8 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Projekt

Vi leder eller deltar i flera innovationsprojekt tillsammans med samarbetspartners från offentlig sektor, privat näringsliv och akademi. Här hittar du information om våra pågående projekt, och längre ned på sidan finns information om ett urval av våra avslutade projekt.

Implementerar intelligent belysning för energieffektivisering, förbättrad arbetsmiljö och hälsa.
Hälsa
Anpassad och hållbar belysning
Nordens största nätverk av healthtech-företag, företag med innovativa digitala vårdlösningar i världsklass som skapar bättre vård.
Hälsa
HealthTech Nordic – stödjer nya lösningar
Unikt projekt elektrifierar vägnätet – på uppdrag av Trafikverket.
Mobilitet
Testar framtidens elvägar
Utveckling av digital tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk hälsa och ohälsa samt deras närstående.
Hälsa
Bättre digital tillgänglighet på BUP Skåne
Ett nätverk som ökar innovationskraften i livsmedelssystemet och tillväxten i små och medelstora företag.
Livsmedel
Foodtech Innovation Network
Stödjer utvecklingen av bättre lösningar för multisjuka för en bättre sammanhållen vård och ökad livskvalitet för patienterna.
Hälsa
CareMatrix – upphandling och utveckling
Nationellt initiativ med en nollvision för barnfetma vid skolstart år 2030, deltagande partnerorganisationer från hela landet.
Hälsa
Prevention barnfetma
Unikt test i Skåne av en tjänst som gör det enklare att kombinera olika hållbara transporttjänster.
Mobilitet
Kombinerad mobilitet i Skåne
EIT Health är ett europeiskt nätverk med målet att skapa bättre hälsa, bättre vårdsystem och en hållbar hälsoekonomi i Europa.
Hälsa
Samordnar EIT Health i Skåne
Utvecklar en ny digital lösning tillsammans med patienter och vårdpersonal för en bättre och mer samhällsekonomiskt hållbar vård.
Hälsa
Stärkt egenvårdsförmåga vid kronisk njursvikt
Banar väg för att medborgare i stad och på landsbygd kan välja grön transport i vardagen.
Mobilitet
Mobilitet på tvärs
Bidrar till bättre vårdtjänster och utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster.
Hälsa
Digi Health Skåne-Blekinge
Avslutade projekt
Utnyttjar tekniska lösningar till att stödja en hållbar mobilitet i och på tvärs av Greater Copenhagen.
Mobilitet
Framtidens intelligenta mobilitet
Stärker det entreprenöriella ekosystemet kring hållbara material i södra Sverige.
Material
Framtidens material
Göm avslutade projekt