Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Projekt

Vi leder eller deltar i flera innovationsprojekt tillsammans med samarbetspartners från offentlig sektor, privat näringsliv och akademi. Här hittar du information om våra pågående projekt, och längre ned på sidan finns information om ett urval av våra avslutade projekt.

Hjälper skånska SMEer att skapa affärsvärde med hjälp av AI.
Kickstart AI
Ökar utvecklingen och användningen av AI i Skåne.
AI i Skåne
Ny skalbar metod för fler aktiva skolresor.
Systeminnovation för aktiva skolresor
CAIDX fokuserar på att underlätta införandet av AI och datadrivna diagnostikverktyg inom sjukvården.
CAIDX – AI för klinisk diagnostik
Gemensam satsning för klimatneutralitet.
CoAction Lund
Gränsöverskridande modell för att främja grön mobilitet.
Green Mobility Shift
Accelererar tillämpningen av artificiell intelligens i Skåne och i Sverige.
Södra Noden – AI Sweden
Effektiviserar grön omställning i offentlig sektor genom smart användning av data och innovativ teknologi.
InnoTech – TaskForce
Stärker implementeringkapaciteten av innovation i Region Skåne.
Prepare
Ett nätverk av testbäddar inom MedTech som täcker hela Norden.
Nordic Proof
Digitala lösningar för prevention och prediktion som bidrar till en förbättrad folkhälsa.
DIGIT-PRE – FÖR EN BÄTTRE FOLKHÄLSA
ACE – Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region
ACE – FÖR FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG
Medtech4Health är ett strategiskt innovationsprogram för medicinteknik.
Medicinteknik i människans tjänst
Nya incitaments- och finansieringsmodeller för preventiva och hälsofrämjande insatser.
Invest4Health
Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje
Sätt Skåne i rörelse
Förkorta tiden för implementering av innovativa lösningar i svensk hälso- och sjukvård.
Siish – snabbare implementering av innovation
Unikt projekt elektrifierar vägnätet – på uppdrag av Trafikverket.
Testar framtidens elvägar
Nordens största nätverk av healthtech-företag, företag med innovativa digitala vårdlösningar i världsklass som skapar bättre vård.
HealthTech Nordic – stödjer nya lösningar
Ett nätverk som ökar innovationskraften i livsmedelsystemet och tillväxten i små och medelstora företag.
Foodtech Innovation Network
Utveckling av digital tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk hälsa och ohälsa samt deras närstående.
Bättre digital tillgänglighet på BUP Skåne
Stödjer utvecklingen av bättre lösningar för multisjuka för en bättre sammanhållen vård och ökad livskvalitet för patienterna.
Carematrix – upphandling och utveckling
Stärker förmågan – och erbjuder verktyg för – att upphandla och införa nya innovativa produkter.
Procure 4Health
EIT Health är ett europeiskt nätverk med målet att skapa bättre hälsa, bättre vårdsystem och en hållbar hälsoekonomi i Europa.
Samordnar EIT Health i Skåne
Avslutade projekt
Osteoporoskollen ska förebygga osteoporosrelaterade frakturer.
TIDIG UPPTÄCKT OCH BEHANDLING AV OSTEOPOROS
Implementerar intelligent belysning för energieffektivisering, förbättrad arbetsmiljö och hälsa.
Anpassad och hållbar belysning
Utnyttjar tekniska lösningar till att stödja en hållbar mobilitet i och på tvärs av Greater Copenhagen.
Framtidens intelligenta mobilitet
Stärker det entreprenöriella ekosystemet kring hållbara material i södra Sverige.
Framtidens material
Unikt test i Skåne av en tjänst som gör det enklare att kombinera olika hållbara transporttjänster.
Kombinerad mobilitet i Skåne
Nationellt initiativ med en nollvision för barnfetma vid skolstart år 2030, deltagande partnerorganisationer från hela landet.
Prevention barnfetma
Banar väg för att medborgare i stad och på landsbygd kan välja grön transport i vardagen.
Mobilitet på tvärs
Utvecklar en ny digital lösning tillsammans med patienter och vårdpersonal för en bättre och mer samhällsekonomiskt hållbar vård.
Stärkt egenvårdsförmåga vid kronisk njursvikt
Bidrar till bättre vårdtjänster och utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster.
Digi Health Skåne-Blekinge
Göm avslutade projekt