Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Framtidens intelligenta mobilitet

Ta reda på mer

Framtidens Intelligenta Mobilitet (FIMO) arbetade med att utnyttja tekniska möjligheter för att stödja mer hållbar rörlighet i och mellan Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Själland.

I projektet utvecklades och demonstrerades innovativa mobilitetslösningar genom nio use cases, i olika geografiska områden, som alla hade olika utmaningar såsom täta stadsområden, omgivande kommuner och landsbygd. I vart och ett av fallen utformades innovativa lösningar som förslag på hur man kan lösa mobilitetsutmaningarna.

Innovativa lösningar

Se exempel på lösningarna som utvecklades för att möta mobilitetsutmaningar i olika områden på den svenska och danska sidan om Öresund.

Helsingborg stad
Helsingborg har undersökt om den som söker parkeringsplats kan vägledas med hjälp av data. På så sätt skulle den så kallade söktrafiken kunna minska.
Køge Nord Station
Køge kommun har undersökt kommunens roll i den fysiska planeringen kring Køge Nord Station och möjligheterna att planera för framtidens gröna mobilitet.
Glostrup station
Glostrups kommun har undersökt och testat flera former av mikromobilitet, något som kan hjälpa pendlaren hela vägen fram till arbetet, hemmet eller skolan.
Horslunde
Projektet i Horslunde har fokuserat på att införa nya former av mobilitet, där byborna hjälper varandra och ökar rörligheten, så att ingen väljer bort aktiviteter på grund av bristande transportmöjligheter.
Lund C
Lunds centralstation är ett nav för kollektivtrafiken. På Lund C har undersökts hur man säkerställer att cykeln förblir ett attraktivt transportmedel för besökare och boende.
Avedøre Holme
För att bättre utnyttja vägnätets kapacitet har Hvidovre kommun och Industri- och markägarföreningen Avedøre Holme under 2018 etablerat ett trafikregistrerings- och informationssystem som med hjälp av sensorer mäter restid via Bluetooth.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Framtidens Intelligenta Mobilitet (FIMO)

Mål: Genom att utveckla och demonstrera innovativa mobilitetslösningar i nio användarfall arbetade projektet med att använda data och Smart City teknik för att göra mobilitet mer hållbar och effektiv.

Tidsperiod: Projektet pågick mellan åren 2018-2021

Partners: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Movia, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Køge Kommune, Lunds Kommune, Helsingborg Stad, Vera Park, Region Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet och Gate 21

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Malin Larsson

Innovationsledare, Mobilitet
0702 107 858