Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

CAIDX – AI för klinisk diagnostik

Ta reda på mer

I projektet CAIDX etablerar vi nya samarbeten mellan leverantörer av artificiell intelligens (AI) och vårdinstitutioner. Genom att skapa nya vägar för samarbeten kan vårdpersonal få hjälp att integrera AI – och därmed förbättra diagnostik och behandling.

I CAIDX arbetar vi för att underlätta införandet av AI och datadrivna diagnostikverktyg inom sjukvården genom att fokusera på kontrakt, upphandling och kapacitetsuppbyggnad. Vi arbetar också för en gemensam utveckling genom att skapa riktlinjer och samla in bästa praxis kring testning och implementering av AI-applikationer, med fokus på hälso- och sjukvård stöder. I CAIDEX lägger vi även stor vikt vid den kulturella förändring som krävs för att utnyttja potentialen inom AI för hälso- och sjukvårdssektorn.

– AI har enormt stor potential inom sjukvården, däremot så är det få AI-baserade beslutsstöd för diagnostisering som har implementerats hittills. CAIDX syftar till att skapa en strukturerad process för ett snabbare införande av AI i hälso- och sjukvården i Östersjöregionen, säger Erik Stenberg, innovationsledare inom området Hälsa på Innovation Skåne.

CAIDEX – Clinical Artificial Intelligence based Diagnostics – samfinansieras inom ramen för EU:s Interreg-program för Östersjöregionen.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: CAIDEX – Clinical Artificial Intelligence based Diagnostics

Tidsperiod: 2023-03-01 – 2026-02-28

Projektets övergripande mål: Att skapa en process för införandet av AI-baserade beslutsstöd inom diagnosticering. 

Finansiär: Interreg Baltic Sea Region

Koordinerande projektpart: The Innovation Clinic, Aalborg University Hospital, The North Denmark Region

Projektpartners: Innovation Skåne, Wroclaw Technology Park, BioCon Valley GmbH, Tartu BT Park OÜ, Turku Science Park Ltd, Lower Silesian Centre of Oncology, Pulmonology and Hematology, Region Skåne, Rostock University Medical Centre, AUH Innovation, Aarhus University Hospital, Danish Life Science Cluster, University of Rostock och The wellbeing services county of Southwest Finland.

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Erik Stenberg

Innovationsledare
0706 202 084