Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Södra Noden – AI Sweden

Ta reda på mer

Sedan hösten 2022 är Innovation Skåne värdorganisation för AI Swedens södra nod. Tillsammans med AI Sweden accelererar vi tillämpningen av artificiell intelligens på både regional och nationell nivå – för att främja tillväxt och innovation i Skåne såväl som i Sverige.

Artificiell intelligens (AI) refererar till datorprogram och system som är utformade för att simulera och efterlikna mänsklig intelligens. En AI kan bearbeta stora mängder data och lära sig från tidigare erfarenheter. Till exempel kan en AI förstå tal och text, lösa problem, eller planera en sekvens av handlingar. Exempel på AI-applikationer är röststyrning, business intelligence, ansiktsigenkänning, och självkörande bilar.

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens, etablerat 2019 med stöd från svenska regeringen, Vinnova samt offentlig och privat sektor. Som en neutral och icke-vinstdrivande aktör samlar AI Sweden över 100 partners från näringsliv, akademi, och offentlig sektor, varav den södra noden ansvarar för 18 partners i söder. Tillsammans har vi som mål att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige.

INVESTERA TILLSAMMANS, DELA MED MÅNGA

I samverkan med partners driver AI Sweden projekt av nationellt intresse inom områden som informationsdriven vård, språkmodeller för det svenska språket, och decentraliserad AI. Tillsammans genererar vi lösningar, exempel på best practices, modeller, forskningsresultat och verktyg som kan användas av många. Samtidigt banar vi vägen för vetenskapliga, tekniska och samhälleliga framsteg genom att tillhandahålla expertkompetens, utbildningar inom AI, och infrastruktur för lagring av data och träning av algoritmer.

Genom att tillsammans investera i kunskap och resurser som kan delas och nås av många, och genom att tillsammans öka Sveriges attraktionskraft för talanger, kan vi uppnå en betydande påverkan för såväl enskilda organisationer som AI-ekosystemet som helhet.

Läs mer om AI Sweden

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Södra Noden, AI Sweden

Mål: Tillsammans med AI Sweden accelerera tillämpningen av artificiell intelligens på både regional och nationell nivå – för att främja tillväxt och innovation i Skåne såväl som Sverige

Tidsperiod: oktober 2022 – december 2024

Partners: Region Skåne, Malmö Stad, Lunds kommun, Helsingborgs Stad, Öresundskraft, CarbonZero AB, CGI, Neodev, Sentian, Sensative, Sib Solution, Gimic, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Finansiär: Vinnova

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Carl Malm

Innovationsledare, AI
0734 163 895