Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 8 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0
Mobilitet

Kombinerad mobilitet i Skåne

En hand som håller i en mobiltelefon som visar tidsschemat för tågtider i Skåne.
Ta reda på mer

I Skåne testas inom kort en ny tjänst som gör det enklare att resa hållbart – och välja bort bilen. Den nya tjänsten är en så kallad kombinerad mobilitetslösning (Mobility as a Service) som samlar flera hållbara transporttjänster i en app och skräddarsyr resan utifrån användarens behov.

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att våra fordon gradvis släpper ut mindre fossilbaserade bränslen. Det handlar också om hur vi reser.

Genom att koppla ihop publika och privata transporttjänster, till exempel buss, tåg, taxi, cyklar, elscootrar och bildelning i ett system, gör man olika transporttjänster tillgängliga i en och samma app, och gör det därmed enklare för resenären. På så sätt kan man nämligen lättare kombinera olika reseslag och betala på ett ställe. Med tjänsten ska det vara mer attraktivt att resa kollektivt och med delade och hållbara alternativ, än att resa med egen bil.

Projektet bedöms kunna accelerera en marknadsintroduktion av nyskapade mobilitetstjänster med potential att minska det ekologiska fotavtryck som vårt resande ger upphov till.

Samarbete offentlig sektor och näringsliv

Mobility as a Service (MaaS) i Skåne är ett samarbetsprojekt mellan sex partners som representerar aktörer från offentlig sektor och näringsliv. Ett nära samarbete över traditionella sektorsgränser är en förutsättning för ett lyckat projekt och skapar värden som kunskapsutbyte, fördjupad förståelse och ett breddat nätverk. Då projektet går ut på att förändra resebeteende är det också viktigt att arbeta nära andra aktörer och experter inom området kombinerad mobilitet och MaaS.

Om kombinerad mobilitet

Kombinerade mobilitetstjänster integrerar olika transporttjänster såsom kollektivtrafik, bilpooler, samåkning, taxibilar, cykelpooler med mera i ett tjänstepaket på ett sätt som ger ett enklare alternativ till privat bilägande. MaaS utgör en möjlighet att revolutionera persontransporter och kan potentiellt ha betydande effekter relaterade till transportsystemets hållbarhet. 

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Mobility as a Service (MaaS) i Skåne

Mål: Ta fram och testa en ny tjänst som bygger på kombinerad mobilitet som ska göra det enklare att resa hållbart och kollektivt.

Tidsperiod: Projektet pågår mellan 2020 och 2022

Finansiärer: Energimyndigheten står för ca femtio procent av finansieringen, övrig finansiering kommer från projektdeltagarna.

PARTNERS

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Markus Mårtensson

Innovationsledare
0701 433 129