Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Kickstart AI

Ta reda på mer

Kickstart AI

Kickstart AI syftar till att öka AI-mognaden bland små och medelstora företag (SME:er) i Skåne, och att på så sätt stärka företagens konkurrenskraft på marknaden.

Genom att integrera AI i verksamheten kan företag förbättra sin effektivitet, innovativa förmåga och skapa nya affärsmöjligheter. Kickstart AI ska bidra till att skånska SME:er drar nytta av den digitala transformationens möjligheter, inser nyttan av AI i sina respektive verksamheter, och startar sin AI-resa.

KUNSKAPSLYFT

Under hösten 2024 ska 1000 SME-företag i Skåne delta i en grundläggande utbildning om AI. Utbildningen täcker grundläggande begrepp, teknologier och tillämpningar av AI inom olika branscher, och syftar till att ge företagen en förståelse för hur AI kan integreras och skapa affärsvärde i deras verksamhet. Tillsammans kommer projektdeltagarna att reflektera över frågor som:

  • Varför måste jag bry mig om AI?
  • Vilka AI-verktyg passar min businesss?
  • Vilka exempel och use-cases finns i min bransch?
  • Hur ökar jag min konkurrensförmåga med AI?
  • Vilka AI-verktyg kan hjälpa mig med marknadsföringen?
  • Hur blir jag en bra beställare av AI-tjänster?
  • Hur skapar jag riktig affärsnytta med ChatGPT?

Efter utbildningen ges deltagarna möjlighet att utföra en digital nulägesanalys över hur AI-mogen den egna verksamheten är i dagsläget. Mognadsbedömningen hjälper företagen att identifiera styrkor och svagheter för att ge en tydligare bild av vilka områden som behöver förbättra; och resultatet blir en konkret plan för tillämpning av AI-drivna tjänster som grundar sig i bolagens unika förutsättningar.

Möjlighet till ytterligare fördjupning, experimenterande, och stöd för implementering erbjuds sedan till 100 av bolagen. Detta sker i workshops tillsammans med rådgivare och experter.

IMPLEMENTERING AV AI-LÖSNINGAR

Företagen uppmuntras att ansöka om digitaliseringscheckar hos Region Skåne för att finansiera implementeringen av AI-lösningar i sina verksamheter. De kommer också att få möjlighet att samarbeta med skånska AI-konsulter, som kan erbjuda skräddarsydd rådgivning och tekniskt stöd under implementeringsprocessen.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Kickstart AI

Mål: Att öka AI-mognaden bland små och medelstora företag (SME:er) i Skåne, och på så sätt stärka företagens konkurrenskraft på marknaden.

Tidsperiod: juni 2024 – juni 2025

Partners: Innovation Skåne, Region Skåne, IUC Syd, Almi Skåne, Packbridge, och Mobile Heights

Finansiär: Region Skåne

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Carl Malm

Innovationsledare, AI
0734 163 895