Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Siish

Ta reda på mer

I projektet Siish arbetar vi för att förkorta tiden för implementering av innovativa lösningar i svensk hälso- och sjukvård. Detta gör vi genom att vidareutveckla och harmonisera arbetssätt och processer för innovationsledning över hela Sverige, baserat på best practise från sju regionala ekosystem för innovation.

I de regionala ekosystemen för innovation och forskning inom life science är universitetssjukhus, regionernas innovationsstödjande verksamheter, inkubatorer, innovationskontor och lärosäten viktiga komponenter. Oavsett om innovativa idéer har sitt ursprung från behov inom sjukvården, patienters behov, akademiska forskare eller entreprenörer, är samspelet mellan dessa aktörer avgörande. I flera delar av landet har det gjorts långsiktiga satsningar för att stärka de regionala förutsättningarna för
framgångsrikt innovationsarbete. Detta har gett goda resultat – men det finns fortfarande
utmaningar och stora skillnader mellan olika delar av landet.

I Siish arbetar vi för att främja och sprida identifierade framgångsfaktorer, harmonisera hur innovationsarbete i landet utförs och arbeta för att övervinna de viktigaste hindren, genom att:

  • Effektivisera utvecklingen av innovationer i värdekedjan från behov och tidiga idéer till införande
  • Fördjupa förståelsen, identifiera och vidareutveckla framgångsrika sätt att sprida och implementera innovationer brett i hela landet
  • Konkretisera, utveckla och sprida gemensamma best practice-metoder för att mäta effekten av innovation

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Siish – Snabbare Implementering av Innovation i Svensk Hälso- och Sjukvård

Tidsperiod: December 2022 till december 2025

 

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Fred Kjellson

Innovationsledare, Hälsa
0766 486 076