Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Digi Health Skåne-Blekinge

Händer som håller i ett stetoskop
Ta reda på mer

I projektet samarbetar små och medelstora företag, vårdgivare och kunskapspartners för att testa och utveckla nya tjänster. Målet är att med innovationsstöd bidra till att vårdgivarna får tillgång till bättre vårdtjänster och att bidra i utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster, mål som i sin tur leder till ökad digitalisering och hållbarhet samt fler arbetstillfällen.

Partners i projektet är förutom Innovation Skåne också Karlskrona kommun, Ideon Innovation och Funktionsrätt Skåne. Även Lunds universitet deltar i projektet genom att bidra med kunskapsspridande aktiviteter. Projektet är en fortsättning på ett innovationssamarbete som pågått sedan 2013.

Projektet i korthet

Namn: Digi Health Skåne-Blekinge

Mål: Tillgång till bättre vårdtjänster för vårdgivare och fler lanseringar av nya digitala hälsotjänster från små och medelstora företag

Tidsperiod: Projektet pågår mellan augusti 2021 och oktober 2023

Finansiär: Medfinansieras av Europeiska unionen

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Björn Lagnevik

Innovationsledare
0705 721 979