Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Bättre digital tillgänglighet på BUP Skåne

Ta reda på mer

I mars 2022 lanserades Bup Online och nu har projektet för att ta fram en ny modell för digital infrastruktur inom Bup Skåne gått in i en ny fas. Bup Skåne fortsätter att utveckla tjänsten tillsammans med Innovation Skåne, där barns och ungas medverkan är utgångspunkten för en ökad tillgänglighet och en bättre psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet överstiger redan tillgängliga vårdresurser. Behovet kan inte fullt ut mötas genom att anställa fler medarbetare, istället behöver Bup (barn- och ungdomspsykiatrin) också jobba på nya sätt – digitalt. Att möta vården i en digital miljö är något inte minst barnen och ungdomarna själva skulle känna väl igen sig i från sin också i övrigt digitaliserade vardag. Ny teknologi spelar en central roll i det fortsatta utvecklingsarbetet för Bup Skånes digitala utbud, där delar ingår i den fortsatta utveckling av Bup Skåne online.

Emmy Bertholdsson från Innovation Skåne arbetar som innovationsledare i projekt inom Bup. Här är hon tillsammans med en NAO-robot som testanvänds i samarbete med elevhälsan på skolor.

NAO-robot som en extra resurs

Robotteknologi för ökad psykisk hälsa och ett nytt format för att skapa tillgänglighet är ett nytt område som Bup Skåne utforskar, där det sker ett nära samarbete med elevhälsan. En del i arbetet för ökad tillgänglighet kommer NAO-robotar att programmeras med all den granskade informationen som redan idag finns på Bup Skåne online. En NAO-robot kan ses både ses en extra resurs som kan svara på frågor där eleverna själva ska vara med och bestämma hur den ska prata och bidra i programmeringen. Det är också en ett roligt inslag som väcka såväl intresse som kreativitet. Behovet och önskan om att prata om känslor kommer från ungdomar själva, och att utgå från barnkonventionen där barn och ungas röster går först och lyssnas till är övergripande i detta utvecklingsarbete.

Bup Online har fått stor uppmärksamhet nationellt och under Innovationsveckan 2022 tilldelades Bup Skåne och Innovation Skåne årets Lätt att sprida pris för att ha ökat den digitala tillgängligheten kring psykisk (o)hälsa.

Bup Skåne utforskar fler tekniker, bland annat VR teknologi där personer med ätstörningsproblematik kan befinna sig i en virtuell restaurangmiljö. Syftet är att utforska om VR miljöer kan användas som exponeringsverktyg som en del av en behandling inom ätstörningsproblematik för barn och unga.

UTMÄRKELSER

Lätt att sprida priset: Vid Innovationsveckan 2022 blev Bup Skåne Online vinnare av priset.

Hederspriset Diabasen: År 2022 tilldelades En väg in, Bup Skåne Online, Region Skånes hederpris för systematiskt förbättringsarbete.

Tech Awards Sweden 2023 nominerade Bup Skåne online i kategorin ”Årets mest värdefulla användning av tech.”

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Digital infrastruktur på Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup)

Bakgrund: Projektet som nu bedrivs är en fortsättning på ett tvåårigt projekt där det har samlats och paketerats digitala erbjudanden, tjänster och verktyg som finns på samtliga vårdnivåer. Projektet har även producerat nya erbjudanden och tjänster. Löpande under projektet utreddes, testades och utvärderades såväl erbjudanden och tjänster som strukturer, design och upplägg av barn och ungdomar samt deras närstående. Projektets slutleverans till Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri blev Sveriges första digitala En väg in, samt ett underlag för att fortsatt kunna utveckla och implementera fler tekniska moduler till dagens Bup Online med en helt ny digital hälsoinfrastruktur. Projektet har bedrivits gemensamt av Innovation Skåne och Region Skånes Bup-kliniker samt verksamhetsutvecklare, MT/IT och andra berörda avdelningar.

Mål: Utforska och testa hur nya teknologier (för Bup) kan användas för att öka tillgängligheten till barn och unga, för att stärka deras psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Tidsperiod: Projektet är tvåårigt och pågår under 2023 och 2024.

Bildillustratör: Emelie Bergman

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Emmy Bertholdsson

Innovationsledare, Hälsa
0734 163 894