Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Anpassad och hållbar belysning

Ta reda på mer

Projektet Lighting Metropolis syftade till att befästa regionen som en ledande region för hållbara belysningslösningar – genom implementering av kvalitativ och energibesparande LED. Parterna i projektet arbetade med att påskynda övergången till energieffektiv LED-belysning både inom- och utomhus, vilket resulterade i stora energibesparingar. Det förbättrade samtidigt markant belysningens kvalitet. 

Målet med projektet var att spara energi genom att öka investeringen i intelligent och energieffektiv LED-belysning i offentliga byggnader och på allmänna vägar och platser. I projektet kunde partnerna investera i bättre och rätt belysning både i form av energibesparingar och anpassad belysning för människor i olika situationer (dygnsrytmbelysning).

Resultatet visar att de 13 partnerkommunerna och 1 partnerregion har tillsammans sparat 7.251.446 kWh per år, genom att modernisera belysningen både inom- och utomhus. Detta motsvarar elförbrukningen för 1800 hushåll.

Projektet omfattade fem skånska kommuner, åtta danska kommuner, Region Skåne samt tre universitet. Samtliga partners deltog aktivt i utvecklingen och accelerationen av energieffektiv belysning, som utöver detta skapade många andra positiva effekter och ett underlag för tillväxt i regionen. 

Läs magasinet för inspiration från tre års arbete med energieffektiv belysning i Greater Copenhagen

Lighting Metropolis magasin innehåller samlade erfarenheter från projektet. Klicka på bilden för att läsa magasinet, eller ta del av sammanfattning av resultatet här

Se seminarierna i efterhand

Släckt, tänt – eller anpassat?
Se konferensen om human centric lighting.

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset?
Se seminariet om dygnsrytmsbelysning.

Projektet i korthet

Namn: Lighting Metropolis

Mål: Genom att implementera energibesparande belysning var målet att projektet skulle leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i ca 1800 hushåll i Greater Copenhagen.

Tidsperiod: Projektet pågick mellan åren 2019–2022

Partners: Svenska partners: Lunds universitet, Region Skåne, Bjuvs kommun, Klippans kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun och Trelleborgs kommun. Danska partners: Gate 21, Aalborg Universitet, DTU, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Faxe Kommune, Gladsaxe Kommune,  Kalundborg Kommune, Lolland Kommune och Roskilde Kommune.

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Maria Edgren

Innovationsledare, Belysning
0707 130 518

Fredrik Malmberg

Innovationsledare, Belysning
0735 877 031