Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 8 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0
Hälsa

Anpassad och hållbar belysning

Ta reda på mer

Idag är endast 20 procent av den offentliga belysningen i Greater Copenhagen energieffektiv. Projektet Lighting Metropolis ska utnyttja denna potential för att befästa regionen som en ledande region för hållbara belysningslösningar – genom implementering av kvalitativ och energibesparande LED.

Lighting Metropolis bygger vidare på erfarenheter från utvecklandet av ett 30-tal innovativa ljuslösningar i regionen från projektets föregångare Lighting Metropolis – Green Economy. Målet med projektet är att spara energi genom att öka investeringen i intelligent och energieffektiv LED-belysning i offentliga byggnader och offentliga vägar. I projektet ska partnerna investera i bättre och rätt belysning både i form av energibesparingar och anpassad belysning för människor i olika situationer (dygnsrytmbelysning).

Projektet omfattar fem skånska kommuner, åtta danska kommuner, Region Skåne samt tre universitet. Samtliga partners deltar aktivt i utvecklingen och accelerationen av energieffektiv belysning, som utöver detta skapar många andra positiva effekter och ett underlag för tillväxt i regionen som leder till nya produkter och tjänster inom belysning. 

Nyheter och evenemang

Släckt, tänt – eller anpassat?
Se konferensen om human centric lighting.

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset?
Se seminariet om dygnsrytmsbelysning.

Projektet i korthet

Namn: Lighting Metropolis

Mål: Genom att implementera energibesparande belysning ska projektet leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i ca 1800 hushåll i Greater Copenhagen.

Tidsperiod: Projektet pågår mellan åren 2019–2022

Partners: Svenska partners: Lunds universitet, Region Skåne, Bjuvs kommun, Klippans kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun och Trelleborgs kommun. Danska partners: Gate 21, Aalborg Universitet, DTU, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Faxe Kommune, Gladsaxe Kommune,  Kalundborg Kommune, Lolland Kommune och Roskilde Kommune.

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Maria Edgren

Innovationsledare, Belysning
0707 130 518

Fredrik Malmberg

Innovationsledare, Belysning
0735 877 031