Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Framtidens material

Ta reda på mer

Materials Business Center arbetade under projektperioden för att stärka det entreprenöriella ekosystemet kring hållbara material i södra Sverige, främst inriktat på att hjälpa startups och små företag. Ett 30-tal materialföretag kopplades till projektet som innehöll aktiviteter som till exempel testbäddar och Innovation Summits fokuserade på materialutmaningar. Projektet, som var en fortsättning från tidigare material-projekt med samma namn, avslutades 2020.

Förutom arbetet med 30 bolag utvecklades under projektets gång relationen till de skånska kluster som såg ett behov av innovation kopplat till material bland sina medlemmar, till exempel Packbridge, Mobile Heights och Livsmedelsakademin. Samarbeten skedde även med till exempel Sio Grafen, TechConnect, Swedish Society for Materials Technology, Nanotech Sweden, Cleantech Scandinavia, Lunds och Malmö universitet samt mediatorbolag i regionen.

Se film om projektets arbete och resultat. I filmen intervjuas bland andra ett mediatorbolag och några av de bolag som stöttades under projektets gång presenteras. Medverkar gör också projektledare Carl Malm och innovationsledare Erik Stenberg från Innovation Skåne.

Projektet i korthet

Namn: Materials Business Center 2

Mål: Stärka det entreprenöriella ekosystemet kring hållbara material i södra Sverige

Tidsperiod: 2019-2020

Finansiär: European Regional Development Fund

PARTNERS

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Carl Malm

Innovationsledare
0734 163 895