Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

AI i Skåne

Ta reda på mer

AI i Skåne

AI i Skåne ska identifiera och prioritera skånska aktörers gemensamma behov gällande AI – i syfte att genomföra större satsningar som ökar Skånes konkurrenskraft.

I projektet AI i Skåne nyttjar vi AI Swedens delade resurser och initiativ, vilka vi får tillgång till via vårt arbete med AI Swedens Södra Nod, för att accelerera användningen av AI hos skånska aktörer.

Under 2022–2024 arbetar vi med följande mål, i enlighet med Region Skånes AI-strategi:

 1. Ökad insikt om möjligheterna med AI
  Flera företag och kommuner i Skåne behöver inse den potentiella nyttan med att implementera AI i sina verksamheter. Vi arbetar för att väcka intresset i de organisationer som ännu inte har påbörjat sin AI-resa. Detta genom seminarier, workshops, föreläsningar och event – för att utbilda och inspirera flera aktörer att utforska möjligheterna med tekniken.
 2. Ökad tillämpning av AI
  Vi vill öka användningen av AI, för att förbättra processer, produkter, och tjänster. Detta genom stöd och rådgivning samt tillgång till utbildningar som ska stötta företag och kommuner att börja använda AI.
 3. Ökad tillgång till AI-kompetens
  För att kunna tillämpa AI behövs AI-kompetens. Vi arbetar för att stärka kompetensförsörjningen bland skånska aktörer genom ökat samarbete och utväxling. Till exempel ska skånska aktörer vara aktiva i program för rekrytering och utveckling av AI-talanger i AI Swedens talangprogram.
 4. Ökad tillgång till labbmiljöer
  För att öka tillämpningen av AI behöver organisationer experimentera med AI-prototyper i olika delar av sin verksamhet. För att underlätta detta arbetar vi för att regionens aktörer ska ha kunskap om de labbmiljöer som byggs upp inom AI Sweden. Labb som delas av organisationer nationellt och regionalt kan sänka tröskeln och öka samverkan, vilket kan leda till att fler testar mer.
 5. Ökat samarbete och innovationspartnerskap inom AI och digitalisering
  Regionala projekt och aktörer inom digitalisering och AI ska samlas i gemensamma kreativa miljöer för kunskapsutbyte, samarbete, och ökad utveckling av innovationspartnerskap mellan privat och offentlig sektor. Detta genom regionala projekt samt event och seminarier.
 6. Fler nationella uppdrag till skånska aktörer
  Vi vill att Skåne ska vara ledande inom AI, och att fler regionala satsningar har ett nationellt uppdrag inom sitt specialiseringsområde. Genom ökad samverkan med AI Sweden kan skånska aktörer ges möjlighet att ta ett nationellt ansvar inom ett specifikt verksamhetsområde, vilket ökar attraktions- och konkurrenskraften i Skåne.

STYRGRUPP FÖR SKÅNES BÄSTA

Inom ramarna för AI i Skåne har vi bland annat etablerat en styrgrupp bestående av representanter från kommun, region, näringsliv, och akademi. Styrgruppen ska identifiera och prioritera gemensamma behov inom AI från skånska aktörer.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: AI i Skåne

Mål: Identifiera och prioritera skånska aktörers gemensamma behov gällande AI – i syfte att genomföra större satsningar som ökar Skånes konkurrenskraft.

Tidsperiod: oktober 2022 – augusti 2024

Partners: Innovation Skåne, Axis, Sentian AI, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Lunds universitet, och Malmö universitet.

Finansiär: Region Skåne

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Carl Malm

Innovationsledare, AI
0734 163 895