Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Green Mobility Shift

Ta reda på mer

I Green Mobility Shift utvecklar vi en samverkansmodell där vi sätter ljuset på invånarnas behov och resebeteenden. Modellen ska underlätta en samhällsomställning mot en mer hållbar och demokratisk mobilitet i Öresund.  

Trots klimatkrisen fortsätter utsläppen från transportsektorn att öka. Därför behöver vi främja utvecklingen av en mer attraktiv och hållbar mobilitet där människor efterfrågar och använder aktiva, delade och kollektiva transporter. Tidigare projekt, som Mobilitet på Tvärs och Framtidens Intelligenta Mobilitet har visat att det inte räcker att bara införa ny teknik och infrastruktur – vi måste också arbeta behovsorienterat och strukturerat med invånarnas resebeteende. I arbetet med resebeteendeförändring och hållbar mobilitet behöver människan och dess behov stå i fokus.  

EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MODELL FÖR ÖRESUND 

Tillsammans med Gate 21 och ett stort antal aktörer i Öresundsregionen utvecklar vi en dansk-svensk modell, kallad SHIFT. Modellen ska underlätta medborgarnas omställning till hållbar mobilitet genom ett fokus på visionsorienterad planering och medborgarinvolverande insatser. Den nya modellen skiljer sig från traditionell transportplanering, som vanligtvis utgår från befintliga transportbehov och tillhandahåller infrastruktur som matchar det, s.k. “predict-and-provide”. SHIFT-modellens målsättningar utgår istället från en framtidsvision. Modellen fokuserar på skapandet av en samverkansmodell som ska underlätta samhällsomställningen mot en mer hållbar och demokratisk mobilitet. 

SHIFT-modellen grundar sig i det europeiska ramverket Avoid-Shift-Improve (A-S-I), en strategisk ansats inom hållbar mobilitetsplanering. Den ger vägledning i hur vi i arbetet med hållbar mobilitet kan gå till väga för att minska koldioxidutsläpp, trängsel, och få fler att välja hållbara transporter.  

KONKRETA ERBJUDANDEN TESTAS MOT VERKLIGA BEHOV

Under tre år kommer projektpartnerskapet att samarbeta för att skapa metoder för medborgarinvolvering för att påverka invånarnas transportval; detta genom att identifiera behovet av en mer omfattande planeringsprocess hos kollektivtrafikaktörer och regioner, integrera den senaste forskningen om resebeteende i praktiska metoder och sedan utvärdera dessa metoder i konkreta erbjudanden som testas mot verkliga behov. Testerna kommer att fokusera på tre olika målgrupper: pendlare till och från arbetsplatser, resande till skola och fritidsaktiviteter samt resande från och till knutpunkter. 

PROJEKTET I KORTHET

Namn:  Green Mobility Shift 

Mål: Utveckla en gränsöverskridande samverkansmodell som ska underlätta samhällsomställningen mot en mer hållbar och demokratisk mobilitet i Öresund.

Tidsperiod: 1 augusti 2023 – 31 juli 2026 

Projektpartners: Gate 21, Innovation Skåne, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Lunds universitet/K2, Skånetrafiken, Movia, Region Skåne, Region Sjælland, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Danmarks Idrætsforbund, Gladsaxe Kommune, Röstånga Tillsammans, Sjöbo Kommun, Vallensbæk Kommune.  

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Anneli Xie

Innovationsledare, Mobilitet och AI
0734 157 585