Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Foodtech Innovation Network

Ta reda på mer

Med en växande global befolkning, begränsade resurser och miljöpåverkan är foodtech en katalysator för positiv förändring, med potential att revolutionera hur vi producerar, konsumerar och interagerar med mat.

Vi anser att vi genom att stödja små och medelstora företag kan frigöra den fulla potentialen av foodtech för att skapa ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem som ger näring åt både människor och planeten samtidigt som det skapar arbetstillfällen i regionen. Det är därför vi skapade Foodtech Innovation Network.

Vårt uppdrag är att accelerera tillväxten av små och medelstora företag inom foodtech. Vi ökar innovationskraften och förenar pionjärer för att skapa ett hälsosamt, välsmakande och hållbart livsmedelssystem.

Nätverket består av mer än 130 medlemmar som erbjuder en mängd olika foodtech lösningar i världsklass, från att förändra jordbruksmetoder till att tänka nytt kring livsmedelsproduktion och säkerställa livsmedelssäkerhet. Tillsammans står vi i frontlinjen och är redo att skapa framtidens livsmedelssystem.

Besök gärna foodtechinnovationnetwork.com för att se alla medlemmar, gå med i nätverket eller läsa mer om projektet.

Resultat och lärdomar

Ta del av resultat och lärdomar från den första projektperioden, 2020-2023, av arbetet med att öka innovationskraften i livsmedelssystemet och påskynda tillväxten av små och medelstora företag inom livsmedelsteknik.

DE GLOBALA MÅLEN

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som bland annat innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 

I Foodtech Innovation Network bidrar vi till att uppfylla följande globala mål: 

12. Hållbar konsumtion och produktion
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

PROJEKTET I KORTHET:

Namn: Foodtech Innovation Network

Mål: Accelerera tillväxten av små och medelstora företag inom foodtech i Skåne och Blekinge

Projekt tid: December 2023 – Mars 2027

Projekt partners: Innovation Skåne, Almi Företagspartner Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Malmö Stad och Invest in Skåne

Finansiär: Tillväxtverket, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för Skåne and Blekinge

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Emelie Olsson

Projekt Manager
076 112 12 57

Malin Komaiszko

Community Manager
070 310 88 20