Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Author Archive

Ministerbesök till Helsingborgs sjukhus nya ljusmiljö

Publicerad: 12 januari, 2022 av Elida Cimic |

Den 27 mars 2018 var socialminister Annika Strandhäll på besök på nya neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett. Anledningen till besöket var den nya, innovativa ljusmiljön på avdelningen, som invigdes strax före besöket.

En ljus framtid för Skåne
För Innovation Skåne är just belysning ett av flera intressanta tillväxtområden. Vi arbetar för att behålla det initiativ och försprång som vi har i Skåne i form av världsledande tvärvetenskaplig forskning, avancerade forskningsanläggningar och ett sjudande näringsliv inom ljus- och belysningsområdet. Vi genomför två olika satsningar: Lighting Metropolis och Framtidens Belysning. Visionen med Lighting Metropolis är att bli världens ledande living lab (demo-projekt) för smart urban belysning i Greater Copenhagen (Skåne och Själland). Det överordnade syftet med Framtidens Belysning är att på uppdrag av Region Skåne lyfta fram och sprida kunskap inom olika aspekter av belysning.

Den nyinvigda avdelningen på neonatal i Helsingborg har skapat stort nationellt intresse och har också uppmärksammats internationellt, från bland andra ledande ljusforskningscentra som John Hopkins Institutet och Light Research Centre i USA. Det finns två övergripande mål med projektet. Dels att skapa en hälsosam ljusmiljö som är anpassad till barnens, föräldrarnas och personalens behov och dels att utvärdera, omsätta och sprida resultaten till andra delar av vårdkedjan.

Intelligenta ljuslösningar ger fördelar
En av medarbetarna på Neonatal i Helsingborg heter Annette Velin, och hon arbetar som barnsköterska på Neonatal sedan 30 år tillbaka. Anette kom tidigt med i projektet och berättar utifrån sin erfarenhet om utmaningarna på en avdelning för för tidigt födda barn. Anette ser många fördelar med vad det här projektet kan leda till.

– Tidigare studier visar att den här typen av insatser kan göra miljön mer behaglig så att barn och föräldrar kan spendera ännu mer tid tillsammans. Det kan också leda till kortare vårdtid, att barnet växer bättre, mår bättre och har kortare behov av andningshjälp och syrgas. Får vi positiv respons från det här projektet kan det sprida sig, jag har fått nyfiket intresse från andra neonatal och barnavdelningar.

Enligt önskemål från personalen och förslag från armatur- och styrsystemsleverantören BrainLit så inreddes även ett ljusduschrum. Denna ljusdusch används framförallt under natten och låter personalen tillbringa ca 15 minuter i rummet framåt småtimmarna. Ljusduschen ger en boost så att man kan jobba lite till. Genom att förbättra hälsa och produktivitet hos nattarbetare så kommer neonatalavdelningen att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats med friskare och mer välmående personal.

Ljusare framtid
Här ser vi hur ett spännande samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig  sektorn växer fram med flera positiva effekter. Det handlar bland annat om potentiellt kortare vårdtid samt välbefinnande för både patienter, anhöriga och personal.  Det ska bli spännande att se hur resultaten från det här projektet kan spridas framöver.

Ljusets dag

Publicerad: 12 januari, 2022 av Elida Cimic |

Den 14 november 2018 genomförde Innovation Skåne ”Ljusets Dag” vid Studio i Malmö, inom projektet Human Centric Light med fokus på framtidens belysning (finansierat av Region Skåne). Seminariet fokuserade på att belysa vikten av dagsljus och bra belysning för att motverka psykisk ohälsa, och för att främja fysisk hälsa. Seminariet var även avsett att inspirera både offentlig sektor och näringsliv att se smart ljus som ett verktyg för hälsosamma miljöer i samhället generellt.

Under första halvan av dagen kom vi att inspireras av innovativa och framgångsrika ljusprojekt i vårt närområde inom vitt skilda områden där bl.a. flera intressanta resultat från Interreg ÖKS projektet Lighting Metropolis presenterades. Utöver detta blev det en djupdykning i forskningen med föredrag av bland andra Arne Lowden, sömn- och stressforskare vid Stressforskningsinstitutet, och Klas Sjöberg, överläkare och docent vid Gastrokliniken på SUS samt Johannes Lindén, ljusforskare vid DTU i Danmark.

Under eftermiddagen hade vi tre olika organisationer: IKEA, Regionfastigheter och Lunds kommun, som presenterade sina behov och utmaningar där belysning är en del av lösningen. För att ge svar direkt medverkade fyra olika aktörer: Fagerhult, Brainlit, Lundinova samt Chromaviso, och våra forskare som gav förslag på olika belysningslösningar direkt på plats.

Sammanfattningsvis var detta en heldag kring ljus där det stod klart att ljus påverkar oss – och att vi kan påverka ljuset! Inte bara spännande talare och ämnen utan även fullsatt event med många spännande personer i publiken med olika kopplingar till ljus. Ett forum där olika behov och utmaningar från användare diskuterades med en rad olika forskare och ljustillverkare och andra med kopplingar till belysning på olika sätt. Många spännande möten och diskussionen gör att vi kan se ljust på framtiden!

Fakta om ljus
Undersökningar visar att med rätt belysning kan man uppnå betydande effekter, såsom på prestationsförmågan, produktivitet och försäljning.
– Kontorspersonal presterar upp till 12% bättre
– Arbetare får upp till 18% högra produktivitet
– Studenters provresultat upp till 14% högre
– Försäljningen ökar med upp till 25%