Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Archive for januari, 2022

Publicerad: 31 januari, 2022 av Anna Wilkens |

Vi står inför en klimatkris som gör omställningen till ett transporteffektivt samhälle nödvändig. Men hur kan regioner, kommuner och andra organisationer arbeta på regional och lokal nivå för att ställa om och erbjuda gröna transporter till invånaren? Hur får vi till en beteendeförändring som leder till nya, mer hållbara resvanor? Och hur får vi spridning och kan skala upp goda resultat?

Ett sätt som visat sig funka när det gäller att skapa nya transportvanor i vardagen är lokala tester och försök som involverar invånarna. Vi kallar denna typ av tester för lokala mobilitetslabb och de är fokus i ett nytt mobilitetsprojekt.

Inbjudan dialogmöte 8 februari

Har du planer på en grönare transport i din kommun eller organisation de kommande åren? Har du mål för koldioxidminskningar och ändrade transportvanor? Och vill du utveckla nya gröna transporttjänster som invånarna ska använda? Då kan du få verktyg och synergier tillsammans med andra i det nya projektet.

Innovation Skåne, tillsammans med den danska organisationen Gate 21, bjuder in alla intresserade kommuner, företag, regioner, transportföretag, forskningsinstitutioner och leverantörer av transportlösningar att hjälpa till att utveckla framtidens mobilitetslösningar i Greater Copenhagen.

Vilka är era fokusfrågor? Vilka utmaningar och teman skulle ni vilja se att ansökan innehåller? Vi vill gärna höra dina tankar och förslag. Välkommen till ett dialogmöte där vi informerar om idéer och möjligheter att delta i projektansökan. Målet är att under våren samla partners och ta fram en projektansökan för Interreg ØKS nya program. Tillsammans räknar vi med att ha en ansökan klar till juni 2022.

Digitalt dialogmöte 8 februari, 2022
kl 15.00-16.00

Länken går till Gate21:s webbplats för anmälan.

Om projektet och de möjligheter som erbjuds

Det vi bygger skiljer sig genom att vi kopplar ihop lokala labb i en sammanhållen geografi i Greater Copenhagen. Genom att samarbeta och dela med oss av goda lösningar kan vi använda detta som en hävstång för innovation och synergi på transportområdet, ett område där det annars kan vara svårt att lyckas. Målet är att vi i Greater Copenhagen ska kunna demonstrera gröna transportlösningar i 100 labb till 2025.

Lokala transportförhållanden och behov varierar från plats till plats. Därför finns det stora möjligheter för dig att själv definiera vad som specifikt behöver utvecklas med invånarna lokalt. Tanken är att du som partner i projektansökan lägger bud som innehåller ett eller flera mobilitetslabb, i större eller mindre skala. Det kan vara utveckling av lokala bildelningsklubbar, mobilitetsklubbar eller nav, test av elbilar, snabba elcyklar eller utveckling av nya tekniska lösningar. Det kan vara mobilitetspaket för privata hushåll eller för bostadsrättsföreningar. Och det kan vara så att det dyker upp helt andra idéer som behöver testas.

Varmt välkommen till fortsatt dialog den 8 februari!


Ministerbesök till Helsingborgs sjukhus nya ljusmiljö

Publicerad: 12 januari, 2022 av Elida Cimic |

Den 27 mars 2018 var socialminister Annika Strandhäll på besök på nya neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett. Anledningen till besöket var den nya, innovativa ljusmiljön på avdelningen, som invigdes strax före besöket.

En ljus framtid för Skåne
För Innovation Skåne är just belysning ett av flera intressanta tillväxtområden. Vi arbetar för att behålla det initiativ och försprång som vi har i Skåne i form av världsledande tvärvetenskaplig forskning, avancerade forskningsanläggningar och ett sjudande näringsliv inom ljus- och belysningsområdet. Vi genomför två olika satsningar: Lighting Metropolis och Framtidens Belysning. Visionen med Lighting Metropolis är att bli världens ledande living lab (demo-projekt) för smart urban belysning i Greater Copenhagen (Skåne och Själland). Det överordnade syftet med Framtidens Belysning är att på uppdrag av Region Skåne lyfta fram och sprida kunskap inom olika aspekter av belysning.

Den nyinvigda avdelningen på neonatal i Helsingborg har skapat stort nationellt intresse och har också uppmärksammats internationellt, från bland andra ledande ljusforskningscentra som John Hopkins Institutet och Light Research Centre i USA. Det finns två övergripande mål med projektet. Dels att skapa en hälsosam ljusmiljö som är anpassad till barnens, föräldrarnas och personalens behov och dels att utvärdera, omsätta och sprida resultaten till andra delar av vårdkedjan.

Intelligenta ljuslösningar ger fördelar
En av medarbetarna på Neonatal i Helsingborg heter Annette Velin, och hon arbetar som barnsköterska på Neonatal sedan 30 år tillbaka. Anette kom tidigt med i projektet och berättar utifrån sin erfarenhet om utmaningarna på en avdelning för för tidigt födda barn. Anette ser många fördelar med vad det här projektet kan leda till.

– Tidigare studier visar att den här typen av insatser kan göra miljön mer behaglig så att barn och föräldrar kan spendera ännu mer tid tillsammans. Det kan också leda till kortare vårdtid, att barnet växer bättre, mår bättre och har kortare behov av andningshjälp och syrgas. Får vi positiv respons från det här projektet kan det sprida sig, jag har fått nyfiket intresse från andra neonatal och barnavdelningar.

Enligt önskemål från personalen och förslag från armatur- och styrsystemsleverantören BrainLit så inreddes även ett ljusduschrum. Denna ljusdusch används framförallt under natten och låter personalen tillbringa ca 15 minuter i rummet framåt småtimmarna. Ljusduschen ger en boost så att man kan jobba lite till. Genom att förbättra hälsa och produktivitet hos nattarbetare så kommer neonatalavdelningen att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats med friskare och mer välmående personal.

Ljusare framtid
Här ser vi hur ett spännande samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig  sektorn växer fram med flera positiva effekter. Det handlar bland annat om potentiellt kortare vårdtid samt välbefinnande för både patienter, anhöriga och personal.  Det ska bli spännande att se hur resultaten från det här projektet kan spridas framöver.

Ljusets dag

Publicerad: 12 januari, 2022 av Elida Cimic |

Den 14 november 2018 genomförde Innovation Skåne ”Ljusets Dag” vid Studio i Malmö, inom projektet Human Centric Light med fokus på framtidens belysning (finansierat av Region Skåne). Seminariet fokuserade på att belysa vikten av dagsljus och bra belysning för att motverka psykisk ohälsa, och för att främja fysisk hälsa. Seminariet var även avsett att inspirera både offentlig sektor och näringsliv att se smart ljus som ett verktyg för hälsosamma miljöer i samhället generellt.

Under första halvan av dagen kom vi att inspireras av innovativa och framgångsrika ljusprojekt i vårt närområde inom vitt skilda områden där bl.a. flera intressanta resultat från Interreg ÖKS projektet Lighting Metropolis presenterades. Utöver detta blev det en djupdykning i forskningen med föredrag av bland andra Arne Lowden, sömn- och stressforskare vid Stressforskningsinstitutet, och Klas Sjöberg, överläkare och docent vid Gastrokliniken på SUS samt Johannes Lindén, ljusforskare vid DTU i Danmark.

Under eftermiddagen hade vi tre olika organisationer: IKEA, Regionfastigheter och Lunds kommun, som presenterade sina behov och utmaningar där belysning är en del av lösningen. För att ge svar direkt medverkade fyra olika aktörer: Fagerhult, Brainlit, Lundinova samt Chromaviso, och våra forskare som gav förslag på olika belysningslösningar direkt på plats.

Sammanfattningsvis var detta en heldag kring ljus där det stod klart att ljus påverkar oss – och att vi kan påverka ljuset! Inte bara spännande talare och ämnen utan även fullsatt event med många spännande personer i publiken med olika kopplingar till ljus. Ett forum där olika behov och utmaningar från användare diskuterades med en rad olika forskare och ljustillverkare och andra med kopplingar till belysning på olika sätt. Många spännande möten och diskussionen gör att vi kan se ljust på framtiden!

Fakta om ljus
Undersökningar visar att med rätt belysning kan man uppnå betydande effekter, såsom på prestationsförmågan, produktivitet och försäljning.
– Kontorspersonal presterar upp till 12% bättre
– Arbetare får upp till 18% högra produktivitet
– Studenters provresultat upp till 14% högre
– Försäljningen ökar med upp till 25%