Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

P4H Tekniska Ekosystem för Monitorering och Terapi 

P4H Tekniska Ekosystem för Monitorering och Terapi är ett samarbete mellan Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten, Region Skåne, Region Örebro län och Innovation Skåne. Målet är att skapa en gemensam målarkitektur för ett tekniskt ekosystem för medicintekniska produkter (MTP) som används för monitorering och terapi. 

Plattformens funktioner 

 • Förenklad anslutning av MTP. 
 • Standardiserad datainsamling från MTP. 
 • Standardiserad lagring av mätdata från MTP för retrospektiv analys. 
 • Möjliggöra dubbelriktad kommunikation med MTP. 

Teknisk grund 

Plattformen baseras på IHE-profiler, som är standarder för kommunikation och integration av MTP. De specifika specifikationerna som används som referensarkitektur är: 

 • IHE Devices – Standardiserar kommunikation och integration av MTP. 
 • Speciell fokus på IHE SDPi- möjliggöra interoperabilitet mellan ”point-of-care”-enheter. 

Effektmål 

Ekosystemet möjliggör; 

 • Dubbelriktad kommunikation med MTP för ökad automation 
 • Förbättrad datainsamling och analys 
 • Bättre beslutsunderlag för vårdpersonal 
 • Effektivare verksamhetsutveckling och samverkan i vården 
 • Ökad patientsäkerhet och kvalitet i vården 

Nästa steg 

 • Förslag till en gemensam målarkitektur publiceras 
 • Leverantörer/tillverkare bjuds in för diskussion och eventuell samverkan 
 • Samarbetet mellan regioner och leverantörer utvidgas med andra typer av tekniska ekosystem 

Förslag på målarkitektur

Läs förslaget på målarkitektur här: Tekniskt ekosystem för monitorering och terapi