Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0
Ta reda på mer

Innovation Skåne

Skåne och världen står inför stora samhällsutmaningar på flera områden. För att möta dem krävs nya lösningar, innovation. I Skåne har vi dessutom låg jobbtillväxt. Därför jobbar vi för att möta globala utmaningar med skånsk innovationskraft.

Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov.

Skånsk innovationskraft som gör hållbar skillnad i världen

Våra erbjudanden

För offentlig sektor i Skåne

Vi hjälper offentlig sektor i Skåne att skapa bättre tjänster för invånarna, skapa bättre verktyg och processer för medarbetarna och verksamheten samt att höja innovationsförmågan och öka förändringskraften i verksamheten. Här finns stöd att få, du behöver inte ha alla svar!

För startups och företag

Vi hjälper innovativa startups med internationella ambitioner och stark drivkraft att utvecklas till framgångsrika företag. Vi jobbar även med etablerade företag. Gå med i våra branschnätverk inom healthtech, foodtech och mobilitet!

Våra innovationsområden

Hälsa

Bättre hälsa för alla.

Mobilitet

Klimatutmaningar driver innovation och samverkan.

Foodtech

Tillsammans mot framtidens livsmedelssystem.

Vi leder eller deltar i flera innovationsprojekt tillsammans med partners

ÄR DU NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?