Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Tillgänglighet innovationskane.com

Innovation Skåne AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur innovationskane.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som vi inte beskrivit på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vill vi att du kontaktar oss.

Skicka e-post till info@innovationskane.com

Ring oss:  +46(0)46 286 87 50

Tillsyn
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla detta. Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt
Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar kontinuerligt med att göra allt material ska uppfylla tillgänglighetskraven. Sidans kända tillgänglighetsproblem beskrivs nedan. 

Kända tillgänglighetsproblem

  • Det finns delar av sidan där kontrasten mellan olika objekt är för liten. Till exempel ligger ibland rubriker i bilder. 1.4.3 Kontrast (minimum) (Nivå AA). Påverkar användare med synnedsättning och/eller färgblindhet

Granskningsmetod
För att uppskatta tillgängligheten på webbplatsen har webbplatsen granskats av ett externt team från Länge Leve kommunikation som har gjort självskattningar utifrån WCAG-riktlinjerna med utgångspunkt i olika funktionsvariationer. Vi har granskat utvalda sidor och funktioner på webbplatsen som har fått representera webbplatsen som helhet. Arbetet har skett manuellt och med hjälp av olika verktyg.

Det har inte gjorts något fullständigt maskinellt test av hela webbplatsens kod.

Verktyg som använts

  • Google Lighthouse
  • Axe
  • Siteimprove

Senaste bedömningen gjordes den 15 juni 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2022.