Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

DIGIT-PRE – FÖR EN BÄTTRE FOLKHÄLSA

Ta reda på mer

Projektet DIGIT-PRE spänner över flera områden – bland annat hälsa, mobilitet och livsmedel – där alla parter som medverkar i projektet är ledande inom sina respektive sektorer. DIGIT-PRE stöttar tillväxten av innovativa små och medelstora företag som utvecklar digitala verktyg för förebyggande, prediktion och distansvård – allt för att främja en förbättrad folkhälsa och en aktiv och hälsosam livsstil i en värld efter covid-19.

En nyckel i projektet är att samordna ett nätverk för att hjälpa företag att nå marknaden snabbare – företag som annars kan vara tveksamma till att själva ta sig an byråkratin in EU-programmen. De små och medelstora företagen som deltar i DIGIT-PRE kommer att få stöd genom ett accelerationsprogram där både kontanta medel samt tjänster erbjuds.

– Projektet innebär en fantastisk möjlighet för små och medelstora bolag att testa tvärsektoriellt arbete, och få både ekonomiskt och organisatoriskt stöd i processen. Vårt fokus är att hitta digitala lösningar för prevention och prediktion och på så sätt arbeta för en förbättrad folkhälsa, berättar Malin Larsson, innovationsledare på Innovation Skåne och projektledare för DIGIT-PRE.

DIGIT PRE är en del av EU:s I3-program, Innovation Skåne är koordinator och arbetar tillsammans med nio övriga projektparter.

Projektet i korthet

Namn: DIGIT-PRE

Tidsperiod: 36 månader, med start 1 oktober 2022

Partners:
Region Västerbotten (SE)
Cluster Sports & Technology (NL) 
Gérontopôle of Nouvelle-Aquitaine (FR) 
Eurasante (FR) 
Business Turku (FI)  
HealthCluster Portugal (PO) 
HCN (NL) 
Freshblood (RO) 
Syreon (HU) 

Budget: €6,7m   

Företag med lösningar från TLR 6 kan ansöka till Acceleratorprogrammet under 2023.

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Malin Larsson

Innovationsledare
0702 107 858