Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Testing electric roads for the future

Konsortiet EVolution Road, projektlett av Innovation Skåne, har fått i uppdrag att demonstrera elvägsteknik anpassad till tung trafik, som även är lämplig till bussar och andra fordon, och som kan användas i staden.