Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Integritetspolicy för extern kommunikaiton

Dina personuppgifter är viktiga för oss
Innovation Skåne AB värnar om din integritet och ansvarar för att alla personuppgifter som identifierar dig som individ behandlas och hanteras på ett lagligt och säkert sätt. Vi tycker att det är viktigt att du som användare av våra tjänster och i kommunikationen med oss känner dig trygg. Vi strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd, och försöker ständigt minimera omfattningen, lagringstiden och tillgängligheten av personuppgifter, samt att vi utbildar våra medarbetare som behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter i vår externa kommunikation. Den beskriver också dina rättigheter och hur du utövar dessa rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Innovation Skåne AB (org.nr 556495-5366, Scheeletorget 1, 223 81 Lund) är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ser till att uppgifterna behandlas på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och korrekt sätt, samt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Var kommer dina personuppgifter ifrån?
I första hand samlar vi in personuppgifter om dig från våra webbplatser www.innovationskane.com, www.evolutionroad.se, www.foodtechinnovationnetwork.com och www.healthtechnordic.com, sociala medier och evenemang som du deltar i. För det mesta tillhandahålls personuppgifterna av dig, direkt eller indirekt, när du tar del av våra tjänster eller kontaktar oss via vår hemsida när du anmäler dig till ett seminarium, nyhetsbrev eller e-postmeddelanden samt när du interagerar med oss i våra sociala mediekanaler.

Vilka personuppgifter samlas in?
Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det angivna syftet. Vi är alltid transparenta mot dig gällande vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför.

De personuppgifter som samlas in är dina kontaktuppgifter (till exempel namn, adress, e-post och telefonnummer) samt din yrkesroll och arbetsplats. Vi samlar också in information om cookies och annan användargenererad data (som klick och besökshistorik) genom din aktivitet på våra webbplatser. Du kan också förekomma i bilder och filmer som vi publicerar (med uttryckligt samtycke eller avtal, se detaljer längre ner). Om du söker jobb hos oss, genom en spontanansökan eller genom att svara på någon av våra platsannonser, kommer vi även att behandla personuppgifter som är nödvändiga för rekrytering såsom CV och personligt brev.

Varför behandlas personuppgifter och vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
Vårt primära syfte med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna kommunicera med dig i fall det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och Innovation Skåne eller för att ingå ett avtal. Utöver det behandlar vi personuppgifter för vårt berättigade intresse att skicka marknadsföring till dig som vi tror intresserar dig. Om du inte vill ta emot dessa utskick kan du när som helst avregistrera dig via länken Avsluta prenumeration som finns i alla våra utskick eller genom att mejla oss på info@innovationskane.com.

Personuppgifter som samlas in på ett sätt (till exempel via en webbplats) kan kombineras med personuppgifter som samlats in på annat sätt (till exempel ett seminarium du deltagit i). Anledningen till detta är att vi ska kunna informera dig om, och förse dig med, relevanta erbjudanden om till exempel kommande evenemang och våra tjänster.

Bilder och filmer hanteras antingen för att fullgöra ett avtal mellan dig och Innovation Skåne eller med ditt uttryckliga samtycke, det vill säga att du accepterat att vi behandlar dessa personuppgifter.

Hur länge lagras personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket informationen samlas in, det vill säga så länge vi har ett avtalsförhållande med dig, så länge det är föreskrivet i lag eller så länge det finns annan rättslig grund för behandling, såsom vårt berättigade intresse eller ditt uttryckliga samtycke. När syftet med behandlingen inte längre existerar kommer vi att ta bort eller anonymisera dina personuppgifter. Besöksstatistik från våra webbplatser sparas i upp till 14 månader, varefter den raderas. Jobbansökningar sparas i ett (1) år, därefter kontaktar vi dig en gång per år, och frågar om du vill att vi ska fortsätta behandla dessa personuppgifter.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?
Förutom Innovation Skåne kan andra företag som utför tjänster för vår räkning få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, såsom IT-leverantörer. Vi registrerar eller sammanställer inte kontoinformation för personer som deltar i konversationer på våra kanaler. Men som personuppgiftsansvarig har vi ett ansvar att rensa bort kränkande inlägg. Vi har tecknat avtal med alla våra leverantörer som utgör personuppgiftsbiträden och har säkerställt att de följer alla krav som ställs i gällande dataskyddslagstiftning.

Vi skickar anonym information till Google Analytics som analyserar besöksstatistik på våra webbplatser, vilket gör att inga personuppgifter som identifierar dig överförs till Google Analytics, läs mer här.

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES, genom att endast arbeta med leverantörer anslutna till Privacy Shield.

Dina rättigheter
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du vissa lagstadgade rättigheter. Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (rätt till tillgång). Vi ser till att möta din förfrågan omgående.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas. Om personuppgifter inte längre är relevanta eller nödvändiga för avtalet eller för något annat lagstadgat ändamål ska Innovation Skåne radera personuppgifterna. Detsamma gäller om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller behandlas olagligt. Du har även rätt att invända mot marknadsföringsutskick, varefter vi stoppar behandlingen av personuppgifter för det ändamålet.

Du har alltid rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen, om du anser att Innovation Skåne behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

Fråga angående personuppgiftsbehandling
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kommentarer eller klagomål, eller vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter, kontakta oss på info@innovationskane.com.