Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Våra erbjudanden

För offentlig sektor i Skåne

Vi hjälper dig att lösa er utmaning

Vi hjälper offentlig sektor i Skåne inom områdena hälsa, livsmedel och mobilitet att skapa bättre tjänster för Skånes invånare, skapa bättre verktyg och arbetsprocesser för medarbetarna och verksamheten samt att höja innovationsförmågan och öka förändringskraften i verksamheten. Vi har under lång tid bidragit till att skapa och införa innovationer – nya, bättre lösningar för medborgare, medarbetare och samhälle – i och tillsammans med Region Skåne och skånska kommuner, och vi har gjort det i samarbete med privata företag och akademi. Vår erfarenhet är att vi behöver hjälpas åt för att nå de bästa resultaten.

Vi erbjuder:

✓    Stöd vid verksamhetsutveckling och innovationsinsatser
✓    Trygg samverkan med relevanta externa partners 
✓    Omvärldsbevakning, inkl. internationella föregångare, fungerande lösningar och tekniktrender 
✓    Stöd i att hitta finansiering för verksamhetsutveckling och innovationsinsatser 
✓    Verktyg för att främja utveckling och innovation 
✓    Stöd i frågor om upphandling 

Så funkar det

Innovation Skåne har som helägda av Region Skåne ett unikt uppdrag i att med innovation bidra till att skapa bättre livskvalitet för invånarna i såväl Skåne som vår omvärld – innovationer som gör nytta på hemmaplan funkar nämligen ofta lika bra på andra platser i världen. Vi har under lång tid bidragit till att skapa och införa innovationer – nya, bättre lösningar för medborgare, medarbetare och samhälle – i och tillsammans med Region Skåne och skånska kommuner, och vi har gjort det i samarbete med privata företag och akademi.

Vår styrka är djupa kunskaper inom områdena hälsa och sjukvård, livsmedel och mobilitet, lång erfarenhet av att arbeta med innovation och våra många samarbeten med offentlig och privat sektor, övriga innovationssystemet och akademi.

Vi är innovationsledare. Det betyder att vi med innovation hjälper er som offentlig verksamhet att lösa er utmaning. Enkelt uttryckt projektleder vi förnyelse. Vanligen gör vi det tillsammans med andra aktörer som också kan bidra till lösningen, i allt vårt arbete vill vi nämligen stimulera till fruktbara externa samarbeten och kunskapsdelning eftersom vår erfarenhet säger oss vi behöver hjälpas åt för att nå de bästa resultaten.

I vårt arbete utgår vi från våra fyra kärnkompetenser:

 • Innovationsledning: Vårt verktyg för att leda innovation och utveckling av framtidens välfärdstjänster
 • Tillväxt- och affärskunskap: Vår personal har lång och bred erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor och känner väl till utmaningarna – och möjligheterna – i exempelvis regelverk, organisationskultur och marknaden
 • Testbäddar: Nya lösningar behöver testas och anpassas under utveckling innan de införs, det kan handla om exempelvis tekniska, kliniska, legala eller organisatoriska parametrar, vi hjälper till med de tester som behövs
 • Nätverksbyggande: Vårt omfattande nätverk ger oss många samarbetsmöjligheter i större projekt och möjlighet till en bred omvärldsbevakning som säkerställer att vi nyttjar det som redan utvecklats och fungerar

Läs mer om oss och hur vi arbetar här.

Läs mer

Kontakta oss så hjälper vi dig

Här finns stöd att få, du behöver inte ha alla svar. Tillsammans definierar vi såväl behov som möjlig lösning. Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan:

  [cf7ic]

  FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

  Björn Lagnevik

  Innovationsledare
  0705 721 979

  För anställda i region skåne

  Skicka in din idé

  Är du anställd i Region Skåne och har en idé om en produkt eller tjänst som skulle kunna utveckla hälso- och sjukvården, vårt resande eller hur vi producerar livsmedel, i Skåne eller på andra platser i världen? Oavsett storleken på din idé, skicka in den till oss via formuläret nedan!

  Om vi bedömer att din idé är ny, kan göra nytta och har kommersiell potential, utvecklar vi den mot en ny produkt eller tjänst för att sedan lämna över den till ett företag som kan slututveckla och sälja produkten. Efter hand som idén passerar olika delmål utbetalas ekonomisk ersättning till dig.

  När du skickat in din idé kommer du att få en bekräftelse från oss på din e-post. Vänligen kontakta oss om du inte fått denna bekräftelse.

   InformationsträffKollegaChefRegion Skånes Intranät (VGI)Innovation Skånes hemsidaMejlutskick från Innovation SkåneAnnat

   [cf7ic]

   DU KAN OCKSÅ TA DIREKTKONTAKT MED NÅGON AV OSS SÅ HJÄLPER VI DIG:

   Jonas Möller

   Innovationsledare, Hälsa
   0723 636 990

   Ulrika Björk

   Innovationsledare, Hälsa
   0733 931 813

   Ansök om fribrev

   Vill du som anställd i Region Skåne utveckla en idé på egen hand? Då behöver du ett fribrev som ger dig formell rätt till idén. Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig att söka fribrev. Alla fribrev godkänns och undertecknas av regiondirektören.

    [cf7ic]

    FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

    Eva-Marie Johansson

    Innovationsledare, Administration
    0766 106 186

    Verktyg för innovation

    Här har vi samlat nyttiga verktyg och länkar som vi använder oss av i vårt arbete och som också kan vara stöd till dig i offentlig sektor om du vill utveckla saker på egen hand.

    • Första innovationshjälpen: En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer. Hämta lathunden ’Första innovationshjälpen’.
    • Guide för att utveckla lösningar till hälso- och sjukvården: Information om vad du behöver tänka på innan du börjar utveckla lösningar på egen hand, tillsammans med andra, eller tänker köpa färdiga lösningar, som ska användas inom hälso- och sjukvården. Läs mer.
    • Workshop-verktyg för bättre upphandling och implementering av innovationer: Verktyget hjälper upphandlande organisationer och myndigheter genom att skapa bättre dialog mellan offentliga verksamheter och näringsliv och på så sätt skapa bättre förutsättning för bra upphandlingar och implementeringar av innovationer. Verktyget bygger på fiktiva fall som kan användas som dialog-bas när just vårdgivare, inköpare, företag, innovationsstödjare och andra intressenter vill vässa sina kunskaper om implementering av innovationer i offentliga verksamheter. Hämta verktyget ’Fiktiva fall’.
    • Personcentrerad data och juridik: Mängden hälsodata om varje individ växer snabbt och rätt använd kan den användas för att specialanpassa vården för alla individer, så kallad precisionsmedicin. Rapporten om personcentrerad data och juridiken därtill sammanfattar och diskuterar dess utmaningar för att vägleda framväxten av nya lösningar inom precisionsmedicin och data­behandling. Hämta rapporten ’Personcentrerad data och juridik’.
    Läs mer
    För startups och företag

    Gå med i våra branschnätverk 

    Vi hjälper innovativa startups med internationella ambitioner och stark drivkraft att utvecklas till framgångsrika företag. Vi fokuserar på områdena hälsa, livsmedel och mobilitet och på startups i Skåne, men vi jobbar även tillsammans med andra skånska företag och med startups och företag från andra delar av Sverige och världen. 

    Innovation Skåne jobbar för att skapa bättre livskvalitet för invånarna i såväl Skåne som vår omvärld och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Därför stödjer vi startups med nya lösningar och samarbetar med etablerade företag, offentlig sektor, investerare, akademi och övriga innovationssystemet. Vår erfarenhet är att alla gynnas och vi når de bästa resultaten när vi samarbetar. 

    Vi erbjuder startups verksamma inom områdena healthtech, foodtech och mobilitet att kostnadsfritt gå med i våra nätverk och då få tillgång till:

    ✓    Branschspecifik affärsrådgivning
    ✓    Affärsmöjligheter, inkl. möjlighet att träffa potentiella kunder 
    ✓    Tillgång till ett stort nätverk med fysiska och digitala sammankomster 
    ✓    Branschspecifika utbildningar, workshops och verktyg 
    ✓    Internationell synlighet, på bland annat mässor och i marknadsföring 
    ✓    Stöd i att hitta finansiering 
    ✓    Testbäddar för att testa produkter i rätt miljö 
    ✓    Omvärldsbevakning, inkl. internationella föregångare, fungerande lösningar och tekniktrender 

    Vi erbjuder etablerade företag verksamma inom områdena hälsa, livsmedel och mobilitet möjlighet att kostnadsfritt vara del i våra nätverk. Nätverken ger möjlighet att lära känna innovativa startups, knyta kontakter, etablera samarbeten, utbyta kunskaper och kan fungera som en del i organisationens omvärldsbevakning för att bättre förstå hur branschen utvecklas.

    Välj ditt nätverk

    HÄLSA

    Gå med i nätverket

    Nätverket drivs av det Innovation Skåne-ledda projektet HealthTech Nordic.

    MOBILITET

    Gå med i nätverket

    Nätverket för sammanhängande och hållbar mobilitet i Greater Copenhagen.

    LIVSMEDEL

    Gå med i nätverket

    Nätverket drivs av det Innovation Skåne-ledda projektet Foodtech Innovation Network.

    DU KAN OCKSÅ TA DIREKTKONTAKT MED NÅGON AV OSS SÅ HJÄLPER VI DIG:

    Margareta Wallentén

    Innovationsledare
    0709 188 720

    Harry Håkansson

    Innovationsledare, Affärsrådgivning
    0733 598 357

    Innovativa produktidéer redo för kommersialisering

    Innovation Skåne hjälper även Region Skånes medarbetare att utveckla sina idéer mot nya produkter. Vi verifierar behov, undersöker marknaden och tar i vissa fall fram prototyper och söker patent. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkterna. Istället söker vi företag som vill ta produktidéerna till marknaden.

    Här listar vi produktidéer som är redo för slututveckling, klicka på respektive rubrik för mer information. Vill du veta mer eller ta en produkt till marknaden? Hör av dig!

    Transporthjälpmedel för respirator

    Behovet

    Sjukvård i patientens egna hem utgör idag en betydande och växande del av den totalt utförda sjukvården. I många av dessa situationer krävs arrangemang av en infusionspåse vid en viss höjd ovanför patienten. Idag måste sjukvårdspersonal utnyttja befintliga möjligheter, exempelvis högt belägna utstickande möbeldelar eller krokar i patientens hem, för detta ändamål. Alternativt tar sjukvårdspersonal med sig klumpiga stativ, avsedda för klassisk vårdmiljö, eller hopfällbara sådana avsedda för placering på en golvyta.

    Lösningen

    Vår lösning består i en portabel teleskopställning som på ett enkelt sätt kan fällas ihop för transport och fällas ut vid bruk. Denna teleskopställning kan fästas vid såväl rörformiga, exempelvis stolsben, som skivformiga delar, exempelvis bordsskivor, av inredningen i patientens hem utan att göra anspråk på fri golvyta.

    Status

    Vi avser ta fram en fysisk prototyp utifrån befintligt konstruktionsförslag för utprovning i aktuell vårdmiljö. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Avlastningshållare för långa medicinska instrument

    Behovet

    Vid laparoskopisk teknik utnyttjas långa medicinska instrument, exempelvis laparoskopiska tänger och engångsinstrument. Under en operation behöver användaren tillfälligt lägga undan instrumentet på ett hygientekniskt säkert sätt. Idag utnyttjas typiskt närliggande påsfickor på operationslakanet med infällda plastskidor för detta. Dessa är inte optimala avseende dimensionering, användarvänlighet och patientsäkerhet.

    Lösningen

    Vi har tagit fram en separat, optimerad hållare för långa medicinska instrument.

    Status

    Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Huvudstöd vid immobilisering i bukläge

    Behovet

    Vid vissa intensivvårdssituationer behöver patienten placeras i bukläge med ansiktet vänt nedåt under lång tid. Konstruktionen på befintliga huvudstöd medför svår och opraktisk justering och medger inte alltid lägesjustering för optimal positionering.

    Lösningen

    Vi har tagit fram ett flertal konstruktionstyper av huvudstöd som är enkla att justera med god precision i ett flertal dimensioner och rymdvinkelområden.

    Status

    Projektet står inför ett urval av de befintliga konstruktionstyperna. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Armstöd till röntgenundersökningar CT

    Behovet

    Inom sjukhusens radiologiska verksamhet utför man undersökningar med så kallad datortomografi (DT). Under vissa av dessa undersökningar positioneras armarna över huvudet. En del patienter har svårt att ligga i denna position. Armarna hanar då ofta i ett läge som stör optimal bildframställning.

    Lösning

    Vi har tagit fram en enkel men innovativ lösning som praktiskt och bra ger patienten stöd för armarna då hen inte kan positioneras med armarna över huvudet. Lösningen är oberoende av kroppsstorlek och justeras med enkelhet så den passar nästan alla. Designskydd för lösningen är sökt.

    Status

    Vi söker en partner med erfarenheter från produktion och försäljning av produkter för positionering av människokroppen vid medicinsk bildframställning.

    Medicinsk madrass med ställbar friktion

    Behovet

    Inom operationssjukvård är det vanligt att patienten i sövt tillstånd behöver ompositioneras på operationsbordet. En sövd patient är förutom förflyttningsmässigt tung även känslig för skador i hud och leder. Dessa skador kan uppkomma när man drar i patienten för att placera hen i rätt position. För att minska risken för dessa skador samt förbättra ergonomin för vårdpersonalen är det önskvärt att minska friktionen under patienten. Dock ska hög friktion kunna bibehållas när detta önskas.

    Lösningen

    Vi har utvärderat en tidig men relevant prototyp med positivt resultat. Den numera patentsökta tekniska lösningen innefattar ett förflyttningslakan med reglerbar friktion. I ett expanderat tillstånd, exempelvis genom uppblåsning, exponerar lakanets yta ingående celler med en viss friktion. I motsvarande kollapsade tillstånd exponeras andra delar av lakanet, med en annan friktion.

    Status

    Vi söker nu en partner som har erfarenhet av medicinteknisk utrustning i operationsmiljö. Partnern vi söker ska ha erfarenhet av försäljning samt produktionsmöjligheter inom området.

    Förbättrad ventrikelsond

    Behovet

    Vid anestesi är kontinuerlig monitorering av patientens kärntemperatur av största vikt. Samtidigt behöver även en ventrikelsond vara placerad för att dränera patientens mage. Idag behöver dessa separata enheter placeras i två olika separata moment. Det finns ett generellt behov att minimera antalet olika moment under invasiva ingrepp på en patient.

    Lösningen

    En förbättrad ventrikelsond som tillgodoser såväl dränage av magen som monitorering av kärntemperatur.

    Status

    Lösningen är för närvarande i konceptuell fas. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Justerbart armstöd under operation

    Behovet

    Vid höftoperationer behöver patientens arm hållas ur vägen. I dag används olika lösningar, exempelvis reglerbara hållare som är infästa vid operationsbordet och ligger an mot patientens överarm eller uppfästning av patientsskjortan med peang mot madrassen. Ingen av dagens lösningar är användarvänliga eller möter väl behovet av individuell justering.

    Lösningen

    Vi har tagit fram en lösning som baserar sig på en ny typ av justerbar mitella (”Coxitellan”). Med hjälp av justerbara infästningspunkter kan dragkraften från en stationär infästningspunkt, exempelvis en del av operationsbordet, fördelas över mitellan på ett sådant sätt att armen hålls undan på ett optimalt vis, med minimerad risk för exempelvis axelskador.

    Status

    En funktionell prototyp har tagits fram, vilken optimeras genom tester i simulerad vårdmiljö. Vi söker nu en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Specialutvecklad madrass för psykiatrivård

    Behovet

    Inom psykiatrivården uppstår ibland situationer där patientens psykiska tillstånd kräver bältesläggning, för att inte skada sig själv eller andra. Detta är en ifrågasatt metod och behovet av alternativa lösningar är stort.

    Lösningen

    En specialanpassad robust tjock madrass som samtidigt är mjuk med minimerade möjligheter för självskada möjliggör ett omhändertagande av patienter utan att nyttja bältning.

    Status

    En designskyddad och expertgranskad prototypisk madrass har tagits fram . Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare slututveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Knästöd till gåbord

    Behovet

    Somliga patienter som inte får belasta fot eller underben, som exempelvis vid fotsår eller då benet är gipsat, har svårt att klara förflyttningar trots stöd av exempelvis gåbord, betastöd eller kryckkäppar.

    Lösningen

    Vi har tagit fram ett knästöd som kan monteras på befintligt gåbord. Knästödet fälls ut till "aktivt läge" och kan nyttjas som avlastning för det berörda benet.

    Status

    Vår nya typ av benstöd är i sen utvecklingsfas. Vi söker en partner för riktad slututveckling, produktion och marknadsintroduktion.

    Bårlakan för värdig svepning

    Behovet

    Varje år dör cirka 100.000 personer i Sverige. Vid svepning av den avlidne används idag sedvanliga lakan. Arbetsmiljörestriktioner medför att förslutning av lakanet vid svepning av den avlidne inte får ske med säkerhetsnålar eller liknande nålar, vilket medför att sjukvårdspersonal är tvungna att använda andra otillräckliga substitut, som exempelvis tejp. Det finns ett behov av en mer funktionell lösning för svepningslakan.

    Lösningen

    I samarbete med studenter vid Ingvar Kamprad Designcentrum i (LTH, Lund), har vi tagit fram en ny konstruktion av bårlakan för underlättad öppning och förslutning, som medger säker transport, är återanvändningsbart och som sammantaget medför en värdig svepning. Studenternas rapport, vilken innefattar ytterligare detaljer, kan hämtas här: http://gofile.me/4VxYS/L8t9II2w4

    Status

    Vår nya typ av bårlakan är i sen utvecklingsfas. Vi söker en partner för produktion och marknadsintroduktion.

    Portabel teleskopställning för infusion

    Behovet

    Sjukvård i patientens egna hem utgör idag en betydande och växande del av den totalt utförda sjukvården. I många av dessa situationer krävs arrangemang av en infusionspåse vid en viss höjd ovanför patienten. Idag måste sjukvårdspersonal utnyttja befintliga möjligheter, exempelvis högt belägna utstickande möbeldelar eller krokar i patientens hem, för detta ändamål. Alternativt tar sjukvårdspersonal med sig klumpiga stativ, avsedda för klassisk vårdmiljö, eller hopfällbara sådana avsedda för placering på en golvyta.

    Lösningen

    Vår lösning består i en portabel teleskopställning som på ett enkelt sätt kan fällas ihop för transport och fällas ut vid bruk. Denna teleskopställning kan fästas vid såväl rörformiga, exempelvis stolsben, som skivformiga delar, exempelvis bordsskivor, av inredningen i patientens hem utan att göra anspråk på fri golvyta.

    Status

    Vi avser ta fram en fysisk prototyp utifrån befintligt konstruktionsförslag för utprovning i aktuell vårdmiljö. Vi söker en partner med utvecklings-, produktions- och försäljningskapacitet för att vidare utveckla produkten och lansera den på marknaden.

    Jonas Andersson

    Innovationsledare, Affärsrådgivning
    0733 100 845