Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Våra erbjudanden

För offentlig sektor i Skåne

Vi hjälper dig att lösa er utmaning

Vi hjälper offentlig sektor i Skåne inom områdena hälsa, mobilitet och AI att skapa bättre tjänster för Skånes invånare, skapa bättre verktyg och arbetsprocesser för medarbetarna och verksamheten samt att höja innovationsförmågan och öka förändringskraften i verksamheten. Vi har under lång tid bidragit till att skapa och införa innovationer – nya, bättre lösningar för medborgare, medarbetare och samhälle – i och tillsammans med Region Skåne och skånska kommuner, och vi har gjort det i samarbete med privata företag och akademi. Vår erfarenhet är att vi behöver hjälpas åt för att nå de bästa resultaten.

Vi erbjuder:

✓    Stöd vid verksamhetsutveckling och innovationsinsatser
✓    Trygg samverkan med relevanta externa partners 
✓    Omvärldsbevakning, inkl. internationella föregångare, fungerande lösningar och tekniktrender 
✓    Stöd i att hitta finansiering för verksamhetsutveckling och innovationsinsatser 
✓    Verktyg för att främja utveckling och innovation 
✓    Stöd i frågor om upphandling 

Så funkar det

Innovation Skåne har som helägda av Region Skåne ett unikt uppdrag i att med innovation bidra till att skapa bättre livskvalitet för invånarna i såväl Skåne som vår omvärld – innovationer som gör nytta på hemmaplan funkar nämligen ofta lika bra på andra platser i världen. Vi har under lång tid bidragit till att skapa och införa innovationer – nya, bättre lösningar för medborgare, medarbetare och samhälle – i och tillsammans med Region Skåne och skånska kommuner, och vi har gjort det i samarbete med privata företag och akademi.

Vår styrka är djupa kunskaper inom områdena hälsa och sjukvård, mobilitet och AI, lång erfarenhet av att arbeta med innovation och våra många samarbeten med offentlig och privat sektor, övriga innovationssystemet och akademi.

Vi är innovationsledare. Det betyder att vi med innovation hjälper er som offentlig verksamhet att lösa er utmaning. Enkelt uttryckt projektleder vi förnyelse. Vanligen gör vi det tillsammans med andra aktörer som också kan bidra till lösningen, i allt vårt arbete vill vi nämligen stimulera till fruktbara externa samarbeten och kunskapsdelning eftersom vår erfarenhet säger oss vi behöver hjälpas åt för att nå de bästa resultaten.

I vårt arbete utgår vi från våra fyra kärnkompetenser:

 • Innovationsledning: Vårt verktyg för att leda innovation och utveckling av framtidens välfärdstjänster
 • Tillväxt- och affärskunskap: Vår personal har lång och bred erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor och känner väl till utmaningarna – och möjligheterna – i exempelvis regelverk, organisationskultur och marknaden
 • Testbäddar: Nya lösningar behöver testas och anpassas under utveckling innan de införs, det kan handla om exempelvis tekniska, kliniska, legala eller organisatoriska parametrar, vi hjälper till med de tester som behövs
 • Nätverksbyggande: Vårt omfattande nätverk ger oss många samarbetsmöjligheter i större projekt och möjlighet till en bred omvärldsbevakning som säkerställer att vi nyttjar det som redan utvecklats och fungerar

Läs mer om oss och hur vi arbetar här.

Läs mer

Kontakta oss så hjälper vi dig

Här finns stöd att få, du behöver inte ha alla svar. Tillsammans definierar vi såväl behov som möjlig lösning. Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan:

  Bevisa att du är människa genom att välja flagga.

  FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

  Susanne Hertzberg

  Innovationsledare, Administration
  0734 247 417

  Ansök om fribrev

  Vill du som anställd i Region Skåne utveckla en idé på egen hand? Då behöver du ett fribrev som ger dig formell rätt till idén. Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig att söka fribrev. Alla fribrev godkänns och undertecknas av regiondirektören.

   Bevisa att du är människa genom att välja träd.

   FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

   Eva-Marie Johansson

   Innovationsledare, Administration
   0766 106 186

   Verktyg för innovation

   Här har vi samlat nyttiga verktyg och länkar som vi använder oss av i vårt arbete och som också kan vara stöd till dig i offentlig sektor om du vill utveckla saker på egen hand.

   • Första innovationshjälpen: En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer. Hämta lathunden ’Första innovationshjälpen’.
   • Guide för att utveckla lösningar till hälso- och sjukvården: Information om vad du behöver tänka på innan du börjar utveckla lösningar på egen hand, tillsammans med andra, eller tänker köpa färdiga lösningar, som ska användas inom hälso- och sjukvården. Läs mer.
   • Workshop-verktyg för bättre upphandling och implementering av innovationer: Verktyget hjälper upphandlande organisationer och myndigheter genom att skapa bättre dialog mellan offentliga verksamheter och näringsliv och på så sätt skapa bättre förutsättning för bra upphandlingar och implementeringar av innovationer. Verktyget bygger på fiktiva fall som kan användas som dialog-bas när just vårdgivare, inköpare, företag, innovationsstödjare och andra intressenter vill vässa sina kunskaper om implementering av innovationer i offentliga verksamheter. Hämta verktyget ’Fiktiva fall’.
   • Personcentrerad data och juridik: Mängden hälsodata om varje individ växer snabbt och rätt använd kan den användas för att specialanpassa vården för alla individer, så kallad precisionsmedicin. Rapporten om personcentrerad data och juridiken därtill sammanfattar och diskuterar dess utmaningar för att vägleda framväxten av nya lösningar inom precisionsmedicin och data­behandling. Hämta rapporten ’Personcentrerad data och juridik’.
   Läs mer
   För startups och företag

   Gå med i våra branschnätverk 

   Vi hjälper innovativa startups med internationella ambitioner och stark drivkraft att utvecklas till framgångsrika företag. Vi fokuserar på områdena hälsa, mobilitet och AI och på startups i Skåne, men vi jobbar även tillsammans med andra skånska företag och med startups och företag från andra delar av Sverige och världen. 

   Innovation Skåne jobbar för att skapa bättre livskvalitet för invånarna i såväl Skåne som vår omvärld och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Därför stödjer vi startups med nya lösningar och samarbetar med etablerade företag, offentlig sektor, investerare, akademi och övriga innovationssystemet. Vår erfarenhet är att alla gynnas och vi når de bästa resultaten när vi samarbetar. 

   Vi erbjuder startups verksamma inom områdena healthtech, mobilitet, AI och foodtech att kostnadsfritt gå med i våra nätverk och då få tillgång till:

   ✓    Branschspecifik affärsrådgivning
   ✓    Affärsmöjligheter, inkl. möjlighet att träffa potentiella kunder 
   ✓    Tillgång till ett stort nätverk med fysiska och digitala sammankomster 
   ✓    Branschspecifika utbildningar, workshops och verktyg 
   ✓    Internationell synlighet, på bland annat mässor och i marknadsföring 
   ✓    Stöd i att hitta finansiering 
   ✓    Testbäddar för att testa produkter i rätt miljö 
   ✓    Omvärldsbevakning, inkl. internationella föregångare, fungerande lösningar och tekniktrender 

   Vi erbjuder etablerade företag verksamma inom områdena hälsa, mobilitet, AI och foodtech möjlighet att kostnadsfritt vara del i våra nätverk. Nätverken ger möjlighet att lära känna innovativa startups, knyta kontakter, etablera samarbeten, utbyta kunskaper och kan fungera som en del i organisationens omvärldsbevakning för att bättre förstå hur branschen utvecklas.

   Välj ditt nätverk

   HEALTHTECH

   Gå med i nätverket

   Nätverket drivs av projektet HealthTech Nordic.

   MOBILITET

   Gå med i nätverket

   Nätverket för sammanhängande och hållbar mobilitet i Greater Copenhagen.

   FOODTECH

   Gå med i nätverket

   Nätverket drivs av projektet Foodtech Innovation Network.

   DU KAN OCKSÅ TA DIREKTKONTAKT MED NÅGON AV OSS SÅ HJÄLPER VI DIG:

   Aldo Vermiglio

   Innovationsledare, Healthtech
   0723 010 863

   Anneli Xie

   Innovationsledare, AI och Kommunikation
   0734 157 585