Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

ACE – FÖR FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG

Ta reda på mer

Vår åldrande befolkning för med sig utmaningar i samhället. Trots att länder i EU delar denna demografiska utmaning, saknas det idag utbyte av erfarenheter och goda innovativa exempel över gränserna. ACE – Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region – tar avstamp i den här frågan och i projektet kommer såväl nya som befintliga lösningar att testas i praktiken.

Projektet ACE finansieras av EU -programmet Interreg Nordsjön och bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. I Sverige är det RISE, Innovation Skåne och Höganäs kommun som deltar i projektet, i Skåne har även Lunds kommun skrivit ett intressentavtal att följa och stötta projektet. ACE arbetar både för att främja innovation och att arbeta gränsöverskridande där vi gemensamt söker lösningar som skapar trygghet och främjar självständighet för personer som har vård i hemmet.

År 2021 var 21,8 procent av populationen 65+ i EU. I Nordsjöregionen är den här förändringen ännu mer tydlig. Detta är en utveckling som förväntas fortsätta de närmaste decennierna. Och med stigande ålder ökar förekomsten av kroniska sjukdomar. Det finns redan idag brist på personal inom äldreomsorgen samtidigt som efterfrågan på vård i hemmet ökar.

Behoven vi ser inom äldrevården behöver knytas ihop med framtidens lösningar. Vi måste arbeta gemensamt med flera länders äldreomsorg där samarbeten på sikt ger större konkurrens och bättre lösningar med större spridning, säger Fred Kjellsson, innovationsledare på Innovation Skåne.
I Sverige kommer befintliga och nya lösningar att testas och demonstreras i verklig miljö i Höganäs. Projektet arbetar inom fem dimensioner; teknik, affärsmodeller, kultur, policy och infrastruktur.

Projektet i korthet

Namn: ACE – Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Tidsperiod: 2023-01-01- 2026-06-30

Projektets övergripande mål: Skapa ett ekosystem i Nordsjöregionen av både digitala och andra tjänster, runt individen i sin livsmiljö.

Finansiär: EU-programmet Interreg Nordsjön

Koordinerande projektpart: RISE

Projektpartners:
RISE Research Institutes of Sweden
Innovation Skåne
Höganäs Omsorg (Höganäs Kommun)
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 5 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aarhus Kommune
Vesthimmerlands Kommune
ESN European Social Network
Thomas More University – Living & Care Lab
Boone NV – PRoF
Biotech Sante Bretagne
CoWork’Hit Innovation Centre
TUHH Technische Universität Hamburg

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Fred Kjellson

Innovationsledare
0766 486 076