Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Test projektsida

Annat företag

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Annat företag

Företaget

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Företaget

Annan medlem

Medlemstext

Projektet ska ta fram en ny modell för digital infrastruktur inom BUP, som grund för utveckling av digital tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk hälsa och ohälsa samt deras närstående.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet överstiger redan tillgängliga vårdresurser. Behovet kan inte fullt ut mötas genom att anställa fler medarbetare, istället behöver BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) också jobba på nya sätt – digitalt. Att möta vården i en digital miljö är något inte minst barnen och ungdomarna själva skulle känna väl igen sig i från sin också i övrigt digitaliserade vardag.

Projektet samlar och paketerar digitala erbjudanden, tjänster och verktyg som finns på samtliga vårdnivåer. Projektet kommer även producera nya erbjudanden och tjänster som internetbehandlingar och erbjudanden i nya digitala format. Löpande under projektet utreds, testas och utvärderas såväl erbjudanden och tjänster som strukturer, design och upplägg av barn och ungdomar samt deras närstående.

Parallellt med projektet deltar Innovation Skåne i det nationella SKR-projektet Kraftsamlingen för psykisk hälsa för att hämta ytterligare stöd till BUP-projektet.

Projektets planerade slutleverans till Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri blir Sveriges första digitala en väg in, samt ett underlag för att fortsatt kunna utveckla och implementera fler tekniska moduler till dagens BUP Online med en helt ny digital hälsoinfrastruktur. Projektet drivs gemensamt av Innovation Skåne och Region Skånes BUP-kliniker samt verksamhetsutvecklare, IT och andra berörda avdelningar.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Digital infrastruktur på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Mål: Ta fram en ny modell för digital infrastruktur för Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri för att kunna utveckla och implementera en digital väg in till Region Skånes BUP-kliniker

Tidsperiod: Projektet pågår mellan augusti 2020 och mars 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Emmy Bertholdsson

Innovationsledare, Hälsa
0734 163 894

Detta är en kort projektbeskrivning.
Annan medlem

Ett annat företag

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Ett annat företag

Nytt företag

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Nytt företag

Företag

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Företag

Medlem 1

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Medlem 1

Medlem 2

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Medlem 2

Nyaste företaget med länge namn

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Nyaste företaget med länge namn

Annat företag

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Annat företag

Företaget

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Företaget

Annan medlem

Medlemstext

Projektet ska ta fram en ny modell för digital infrastruktur inom BUP, som grund för utveckling av digital tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk hälsa och ohälsa samt deras närstående.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet överstiger redan tillgängliga vårdresurser. Behovet kan inte fullt ut mötas genom att anställa fler medarbetare, istället behöver BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) också jobba på nya sätt – digitalt. Att möta vården i en digital miljö är något inte minst barnen och ungdomarna själva skulle känna väl igen sig i från sin också i övrigt digitaliserade vardag.

Projektet samlar och paketerar digitala erbjudanden, tjänster och verktyg som finns på samtliga vårdnivåer. Projektet kommer även producera nya erbjudanden och tjänster som internetbehandlingar och erbjudanden i nya digitala format. Löpande under projektet utreds, testas och utvärderas såväl erbjudanden och tjänster som strukturer, design och upplägg av barn och ungdomar samt deras närstående.

Parallellt med projektet deltar Innovation Skåne i det nationella SKR-projektet Kraftsamlingen för psykisk hälsa för att hämta ytterligare stöd till BUP-projektet.

Projektets planerade slutleverans till Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri blir Sveriges första digitala en väg in, samt ett underlag för att fortsatt kunna utveckla och implementera fler tekniska moduler till dagens BUP Online med en helt ny digital hälsoinfrastruktur. Projektet drivs gemensamt av Innovation Skåne och Region Skånes BUP-kliniker samt verksamhetsutvecklare, IT och andra berörda avdelningar.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Digital infrastruktur på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Mål: Ta fram en ny modell för digital infrastruktur för Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri för att kunna utveckla och implementera en digital väg in till Region Skånes BUP-kliniker

Tidsperiod: Projektet pågår mellan augusti 2020 och mars 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Emmy Bertholdsson

Innovationsledare, Hälsa
0734 163 894

Detta är en kort projektbeskrivning.
Annan medlem

Ett annat företag

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Ett annat företag

Nytt företag

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Nytt företag

Företag

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Företag

Medlem 1

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Medlem 1

Medlem 2

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813

Detta är en kort medlemsbeskrivning.
Medlem 2

Nyaste företaget med länge namn

Medlemstext

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa.

Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa.

Region Skåne är så kallad Core Partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar.

EIT Health

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Bengt Stavenow

Innovationsledare, Hälsa
070 518 15 25

Detta är en kort projektbeskrivning.
Nyaste företaget med länge namn