Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 8 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Event

Genomförda event
cykel

Så skapar du gröna vardagstransporter i stad och på landsbygd

14
september
Tid: 09.30–16.00
Plats: Gate21s auditorium, Liljens Kvarter DK-2620 Albertslund, Danmark
Läs mer

Allt fler kommuner har målsättningar om att främja sina invånares användning av gröna transporter. Det handlar om klimat och resursfrågor, och om att skapa god tillgänglighet till bilfria alternativ. För att lyckas är det centralt att ha invånarna ombord, men hur kan vi närma oss det?

I två år har partnerna i projektet Mobilitet på Tvärs utvecklat och realiserat hållbar mobilitet i kommuner på Själland och i Skåne. Alla försök som har genomförts i projektet har utvecklats i nära kontakt med invånarna och har haft sin utgångspunkt i deras vardagsliv och resebeteende. På detta avslutande seminarium kommer vi i projektet att presentera sex koncept och metoder som andra kommuner kan inspireras av.

Vi fokuserar på konkreta erfarenheter från Fredensborg, Lejre, Lund, Roskilde, Slagelse, Sjöbo, Tomelilla, och Region Hovedstaden.

Tillsammans har de arbetat med att utveckla och sprida hållbar mobilitet på landsbygden, på skolor och arbetsplatser samt i förorterna.

På seminariet kan du ta del av kommunernas erfarenheter och få input till ditt eget arbete med:

 • Medborgarengagemang
 • Lokala reseundersökningar
 • Fokusgrupper
 • Test med elcykler, elsparkcyklar och elbilspoolar
 • Mobilitetskampanjer i kommuner
 • Samåkning och bildelning
 • Samarbetet med privata
 • Mobilitetsleverantörer

Concito kommer att presentera en ny analys av de organisatoriska och ekonomiska barriärerna för att skapa ett sammanhängande och flexibelt mobilitetssystem som kan vara ett hållbart alternativ till bilen. Concito har undersökt affärsmodeller bland delnings- och mikromobilitets-leverantörer samt organiseringen av kollektivtrafiken på bägge sidor av Öresund.

Seminariet kommer att inledas och avslutas med inspirerande presentationer, där de enskilda testen, försöken, och metoderna ses i ett större sammanhang i förhållande till mobilitet på tvärs av transportformer, kommun- och landsgränser, och över stad och landsbygd.

Seminariet är särskilt för dig som arbetar med – eller ska påbörja arbete med – nya satsningar
inom grön omställning, mobilitetsplaner, eller stads- och trafikplanering i din kommun. Övriga
intresserade är såklart också välkomna.

Välkommen!

Sista anmälningsdag 9 sept.

Logga på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Visa mindre

Breaking the waves for a better healthcare

The HealthTech Nordic Conference 2022

8–9 september
Plats: HUONE, Amager Strandvej 390 Copenhagen, Denmark
Läs mer

Join the HealthTech Nordic international conference  at HUONE in Copenhagen 8-9 September 2022 – with the ambition to find the way to smarter healthcare. The healthcare challenge is global, we need to work together to increase the implementation of healthtech.

Participants from pharma, IT, telecom, innovative startups, government, AI experts, patients & physicians, developers, VC and public healthcare all over the world, will gather to discuss how to reform structures and challenge outdated regulations that are holding the world back from implementing healthtech – the new industry. 

If you also believe this transformation needs to happen and that it can be done, this is the conference for you. One clear goal for us is to add you to our community, an international movement or task force if you wish, breaking the waves for modern healthcare in the making. 

Together we can break the waves towards a smarter healthcare, for all.

Take part in the paradigm shift in healthcare

The HealthTech Nordic conference offers key notes, workshops, unicorns, various perspectives and encourages sharing of experiences. The moonshot is for us all to leave the conference with a game plan that actually leads to smarter healthcare systems – and tells us what needs to be done in order to get there. The conference thrives to be a starting point for an international tour, a series of meetings and activities where all participants follow up on the progress of the plan set at the conference and identify new possibilities.

Please note that the conference will be held in English and take place physically and has a limited number of seats. Deadline for registration is August 28. The conference is free of charge.

We are looking forward seeing you!

Date and time – starting and ending with a lunch:
Day 1: September 8 at 12.00 – 16.00 
Day 2: September 9 at 08.30 – 13.00

Visa mindre

Elvägens roll i energiomställningen

5
juli
Tid: 13:45–14:45
Plats: Almedalen, Hästgatan 13, Visby
Läs mer

I Almedalen 2022 presenterar elvägsprojektet EVolution Road, tillsammans med LTH, ett panelsamtal som bygger på den senaste forskningen om elvägens roll i omställningen till ett förnyelsebart transportsystem.

Människan måste ställa om sin energikonsumtion från fossila källor till förnyelsebara. Elektrifiering av transporter är en viktig förutsättning för att lyckas.

Elektrifieringen måste ske på minimal bekostnad av naturresurser och vara tillgänglig för alla. Den bygger på bland annat batteriteknik samt olika former av laddnings- och vätgasteknik. LTH har lång erfarenhet av dessa teknologier, inte minst elvägsteknik som har stor potential att minimera användningen av naturresurser för batteritillverkning, minska transportsystemets energianvändning och bidra till lägre kostnader för att köpa och äga fordon. Det senare är viktigt ur ett demokratiperspektiv för att alla ska ha möjlighet att bidra till energiomställningen. Panelsamtalet bygger på den senaste forskningen om elvägens roll i omställningen till ett förnyelsebart transportsystem, och lyfter elektrifiering av transporter i allmänhet – och elvägens betydelse i synnerhet – i relation till andra lösningar såsom vätgasteknik. Panelsamtalet ingår i Lunds universitets program på temat Demokrati under Almedalsveckan.

Medverkande:

Mats Alaküla, professor i Industriell elektroteknik och automation, LTH, Lunds universitet
Anna Alexandersson, senior verksamhetsutvecklare vätgas, Statkraft
Karin Ebbinghaus, vd, Elonroad
Göran Lindbergh, professor i tillämpad elektrokemi, KTH
David Mowitz, expert e-mobility, Power Circle
Per Löfberg, (moderator), Innovation Skåne

Välkommen!

Visa mindre

Greater Copenhagen at Urban Brilliance

30 maj
Tid: 09.00–17.00
Plats: Hamntorget, Helsingborg
Läs mer
Meet Innovation Skåne showcasing leading examples of public-private innovation at Urban Brilliance

On May 30th, Innovation Skåne are invited as Greater Copenhagen’s partner at Urban Brilliance. During the day, leading examples of public-private innovation in the fields of FOOD, HEALTH and MOBILITY will be showcased. Throughout the day, you can watch stimulating panel discussions, presentations and speeches between different stakeholders. During the Networking Lunch you will also have the opportunity to get in touch with innovation drivers from different fields of interest.

About Urban Brilliance
Greater Copenhagen will be part of H22’s Urban Brilliance which takes place between 30 May and 2 June. Urban Brilliance invites innovative cities from around the world to showcase and share smart and sustainable solutions. It will also be a platform for co-creation and networking between cities. Urban Brilliance will have a central location at H22 City Expo.

At “Urban Brilliance”, Greater Copenhagen will focus on the GC Green Charter and the vision of the metropolis as a global growth hub for green and sustainable innovations. Greater Copenhagen will bring partners implementing public-private green transformation projects to Urban Brilliance and provide them with a platform to showcase their sustainable innovations.

Full program: https://www.conferencemanager.dk/greatercopenhagenh22publicprivateinnovation

Register for (free) lunch: https://www.conferencemanager.dk/greatercopenhagenh22publicprivateinnovation/signup

H22 Urban Brilliance

Visa mindre

Workshop för 100 gröna mobilitets-lab i Greater Copenhagen

Ska ni främja hållbar mobilitet inom de närmsta åren? Välkommen till projektutvecklingsworkshop för 100 gröna mobilitetslab i Greater Copenhagen.

24
maj
Tid: 13.00–16.00
Plats: MindPark, Hyllie Boulevard 35, 215 32 Malmö
Läs mer

Vi förbereder ett nytt projekt, som ska främja hållbar mobilitet i Greater Copenhagen, och i samband med det arrangerar vi en projektutvecklingsworkshop den 24 maj. På workshoppen ska vi gemensamt arbeta vidare inom konkreta områden, som är viktiga i den gröna omställningen av mobilitet och för en attraktiv region. Detta är områden som vi har hört att flera av er är intresserade av. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta!

Målet med workhopen är att vi blir mer kontreta kring vad ni som partner kan arbeta med i projektet. Vi hoppas att ni kan bli inspirerade av varandra och att efter workshopen ha kunnat definierat ert case eller lokala mobilitetsinsats, och som kan vara en del av projektansökan.

Vad kan projektet göra för dig?

Projketet ska hjälpa din kommun, region eller organisation med att  utveckla och pröva nya lokala mobilitetslösningar, som minskar C02-utsläpp och ökar tilligängligheten. För kommuner kan det vara ett stöd till att implementera klimathandlingsplaner.

Projektet kan stötta i olika politiska prioriteringar som går hand i hand med CO2-reduktioner.

 • Främjande av aktiv mobilitet: Hälsa och aktiv mobilitet är ämnen som får mer och mer uppmärksamhet bland medborgare, företag och kommuner. En insats för aktiv mobilitet bidrar till positiva samhällseffekter och kan samtidigt till att sänka utsläppen av CO2.
 • Fler i kollektivtrafik: Efter pandemin finns ett behov att få tillbaka resenärer till kollektiva transporter. Projektet kan hjälpa till med att vinna tillbaka resenärerna, till exempel genom kampanjer eller genom att förbättra kombinationsmöjligheter med cyklar, bilpooler, elsparkcyklar etc.
 • Ett bättre utnyttjande av bilar: Det är resursineffektivt att inte använda flera av sätena i våra bilar. Därför vill vi i projeket också titta på möjligheter kring att öka samåkning.

Utmaningar och möjliga lösningar kommer att skilja sig på lokal nivå, men metoder och arbetssätt kan vara gemensamma, som exempelvis medborgar-/användarinvolvering och samarbeten mellan det offentliga, medborgare och privata verksamheter. Målet är att utveckla, testa och utvärdera lokala lösnignar tillsammans med de olika målgupperna. På så sätt försöker vi skapa en smidig utvecklingsprocess, där nya mobilitetslösningar kan testas i mindre skala, så att de kan anspassas och utvecklas tillsammans med era invånare och i er geografi.

Program för workshopen

Målet med workshopen är, att alla deltagare åker därifrån med minst en idé till en lokal insats, som är i linje med er respektive dagordning, och samtidigt i linje med projektet – en idé som som kan bli ett grönt mobilitetslab i vårt gemensamma projekt.

Workshopen består av två delar, med konkreta teman i varje. Här kommer vi att utveckla de idéer som finns, och hjälpas åt att skissera ett par insatser på lokal nivå. Alla deltagare väljer ett tema att arbeta med för varje session. I varje grupp kommer det att finnas aktörer som står inför utmaningar eller har idéer på temat och som vill arbeta inom området, samt att det kommer att finnas aktörer med erfarenheter eller som kan bidra till meningsutbyte. Varje grupp väljer sen ut en representant, som kort presenterar vad gruppen kommit fram till, och därefter öppnas det upp för dialog och ytterligare idé-generering.

Logga på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

13.00-13.30 Välkommen, introduktion till projektet samt dagens program
13.30- 14.20 Session 1: Vem vill vi involvera? Landsbygd
Hur kan vi förbättra mobilitetslösningar på landsbygden och i mindre orter, så att färre är i behov av en eller flera bilar?
2. Bostadsområden
Hur kan bostadsområden i förorter och  mindre orter på bästa sätt kopplas samman, med kollektiva transporter och till de större städerna, så att det blir attraktivt att förflytta sig utan behov av egen bil?
3. Företag och företagsområden
Hur kan pendlingen till och från arbetsplatser bli mer hållbara och effektiva?
4. Barn/unga och skolor/lärosäten
Hur skapar vi attraktiva, säkra och hållbara mobilitets-lösningar för att ta sig till skolor och lärosäten?
14.20-14.40 Fika/kaffe og kage
14.40-15.30 Session 2: Möjliga fokusområden inom grön aktivitet
1. Aktiv mobilitet
Hur kan vi arbeta med att få fler att gå, cykla, eller på annat sätt förflytta sig mer aktivt i sin vardag?
2. Främjande av kollektivtrafik inklusive first och last mile-lösningar
Hur kan vi få fler att åka kollektivt? Och, hur kan mikromobilitet vara en del av kollektivtrafiknätet? Ska det utvecklas hubbar, mobilitets-paket eller något annat?
3. Bättre nyttjande av bilar
Hur kan vi göra försök med att öka samåkning och delad mobilitet, för att öka effektiviteten av de bilar som används på våra vägar?
15.30-16.00 Uppsamling och avslut

Visa mindre

Tillsammans mot framtidens livsmedelssystem

Foodtech Innovation Network konferens 2022

12 maj
Tid: 09.00–13.00
Plats: På plats i Malmö
Läs mer

Välkommen!

Foodtech Innovation Network bjuder in till en konferens där du kommer att få möjlighet att djupdyka i innovation och entreprenörskap med fokus på livsmedelssystemet.

Tillsammans undersöker vi varför vissa innovationer lyckas och andra inte, hur den offentliga sektorn kan bidra till en hållbar framtid och vad som styr våra matval. Samtidigt får du en chans att träffa spännande livsmedelsföretag från Foodtech Innovation Network. Låt oss ta ytterligare ett steg in i framtiden, idag.

NÄR? 12 maj, kl 09.00-13.00
VAR? Studio Meetingpoint (lokal Mega), Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Observera att konferensen hålls på svenska samt äger rum fysiskt och har begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 6 maj.

Studio Meetingpoint (lokal Mega)
Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Observera att konferensen äger rum fysiskt och har begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Arrangeras av

Foodtech Innovation Network är ett projekt i samarbete mellan Innovation Skåne, Lunds universitet Institutionen för livsmedelsteknik, teknik och nutrition samt Institutionen för kemiteknik, Netport Science Park och Packbridge. Projektet är delfinansierat av Europeiska unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden, för Skåne och Blekinge och kommer att pågå mellan 2020.09.01 – 2023.04.30.

Foodtech Innovation Network är ett nätverk av medlemmar som strävar efter att skapa ett  hållbart livsmedelssystem. Genom att stå sida vid sida med entreprenörer, livsmedelsindustrin, innovationssystemet och offentlig sektor ökar vi innovationskraften och förenar pionjärer inom foodtech. Vi är här för att förstärka innovativa lösningar och tillväxten av små och medelstora företag.

Visa mindre

Seminarium: Upphandling av framtidens inomhusbelysning

Välkommen till en praktisk utbildning i upphandling – i syfte att kunna upphandla inomhusbelysningen för din verksamhet.

4
maj
Tid: 09.30–14.30
Plats: Medicon Village, Lund
Läs mer

Eventet är fullsatt

Har du frågor om eventet – vänligen mejla maria.edgren@innovationskane.com

Förbättrad belysning leder till bättre hälsa. Med energieffektiva ljuskällor, bättre styrning och energieffektiva belysningsanläggningar för inomhusbelysning minskar vi elanvändningen. Innovation Skåne bjuder in till en praktisk (och gratis) utbildning om hur du bättre kan upphandla inomhusbelysning för din verksamhet.

I seminariet kommer du att lära dig allt om hur du upphandlar inomhusbelysning. Efter dagen ska du kunna ha ett färdigt utkast till beställardokument! Tre experter på området, nämligen Hillevi Hemphälä, universitetslektor; Johannes Lindén, ljusforskare på Lunds universitet samt Johan Niléhn, projektledare, Region Skåne, guidar oss genom dagen i de viktiga ämnena synergonomi, flimmerfritt och anpassningsbar belysning.

Seminariet riktar sig till dig som beställer/projekterar inomhusbelysning både inom offentlig och privat sektor.

Läs mer: Riktlinjer för synergonomi – belysning och förhållanden på arbetsplatsen (2021 (pdf)

Observera att detta är ett seminarium på plats i Lund, på Medicon Village, lokal: Experea.

Vi bjuder på fika och lunch. Egen dator medtages till workshop efter lunch.

PROGRAM

09:30 – 10:00 Kaffe/te och nätverkande

10:00 – 10:30 Ljus och hälsa – med rätt belysning bidrar vi till bättre hälsa, ett ökat välmående och vi får mer gjort

10:30 – 11:15 Synergonomi – den hälsosamma arbetsplatsen. Vad ska man tänka på?
Hillevi Hemphälä, universitetslektor, Lunds universitet

11:15 – 11:30 P A U S

11:30 – 12:00 Flimmerfritt – vad är flimmer? Vad ska man tänka på?
Johannes Lindén, ljusforskare, Lunds universitet

12:00 – 12:30 Anpassningsbar belysning – ljus med många kvaliteter.
Johan Niléhn, projektledare, Region Skåne

12:30 – 13:15 L U N C H

13:15 – 14:30  Workshop med underlag för kravspecifikationer/underlag för beställning av kvalitativ inomhusbelysning. Här får du hjälp av Hillevi Hemphälä, Johannes Lindén och Johan Niléhn att skriva din kravspecifikation. Egen dator medtages.

Visa mindre

Kombinerad Mobilitet – på tvärs av transportformer och leverantörer

Tema kombinerad mobilitet – lyssna bland andra till transportaktörerna Movia och Skånetrafiken som berättar om deras erfarenheter och vilka frågor de står inför. Välkommen!

3
mars
Tid: 10.00–12.00
Plats: Digitalt
Läs mer

Smidiga övergångar och sömlösa förbindelser mellan både offentliga och privata transportformer skapar förutsättningar för framtidens hållbara mobilitet.

I det här webinariet utforskar vi de senaste erfarenheterna kring hur vi främjar och stödjer kombinationsresor, både i Skåne och på Själland. Hur skapar vi egentligen förutsättningar för den bästa möjliga reseupplevelsen för kunden och samtidigt driver på utvecklingen mot en grön och hållbar mobilitet?

Vi fokuserar på goda exempel och lyckade satsningar på kombinationen av till exempel buss, cykel och delad mobilitet, bland annat genom att transportaktörerna Movia och Skånetrafiken berättar om deras erfarenheter och vilka frågor de står inför.

Webinaret riktar sig till mobilitets- och trafikplanerare, trafik- och transportbolag, offentliga aktörer, privat näringsliv och alla däremellan.

Den första delen av webinariet består av presentationer och i den andra delen öppnar vi upp för erfarenhetsutbyte och diskussion. Webinaret genomförs på svenska och danska. Anmälan sker på Gate21:s webbplats (klicka på Jag anmäler mig ovan).

Värdar är Malin Larsson, projektledare Innovation Skåne och Signe Poulsen, Bæredygtig Mobilitet i Gate 21.

Webinariet är del i en serie, presenterade av Mobility Forum. Mobility Forum är ett nätverk för alla som arbetar med hållbar mobilitet. Forumet har sin grund i projektet Mobilitet på Tvärs, som är delfinansierat av Interreg ÖKS.

Visa mindre
Göm genomförda event