Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0
Öresundsbron
Dialogmöte Gröna mobilitetslabb i Greater Copenhagen
Ta reda på mer

Vi står inför en klimatkris som gör omställningen till ett transporteffektivt samhälle nödvändig. Men hur kan regioner, kommuner och andra organisationer arbeta på regional och lokal nivå för att ställa om och erbjuda gröna transporter till invånaren? Hur får vi till en beteendeförändring som leder till nya, mer hållbara resvanor? Och hur får vi spridning och kan skala upp goda resultat?

Ett sätt som visat sig funka när det gäller att skapa nya transportvanor i vardagen är lokala tester och försök som involverar invånarna. Vi kallar denna typ av tester för lokala mobilitetslabb och de är fokus i ett nytt mobilitetsprojekt.

Inbjudan dialogmöte 8 februari

Har du planer på en grönare transport i din kommun eller organisation de kommande åren? Har du mål för koldioxidminskningar och ändrade transportvanor? Och vill du utveckla nya gröna transporttjänster som invånarna ska använda? Då kan du få verktyg och synergier tillsammans med andra i det nya projektet.

Innovation Skåne, tillsammans med den danska organisationen Gate 21, bjuder in alla intresserade kommuner, företag, regioner, transportföretag, forskningsinstitutioner och leverantörer av transportlösningar att hjälpa till att utveckla framtidens mobilitetslösningar i Greater Copenhagen.

Vilka är era fokusfrågor? Vilka utmaningar och teman skulle ni vilja se att ansökan innehåller? Vi vill gärna höra dina tankar och förslag. Välkommen till ett dialogmöte där vi informerar om idéer och möjligheter att delta i projektansökan. Målet är att under våren samla partners och ta fram en projektansökan för Interreg ØKS nya program. Tillsammans räknar vi med att ha en ansökan klar till juni 2022.

Digitalt dialogmöte 8 februari, 2022
kl 15.00-16.00

Länken går till Gate21:s webbplats för anmälan.

Om projektet och de möjligheter som erbjuds

Det vi bygger skiljer sig genom att vi kopplar ihop lokala labb i en sammanhållen geografi i Greater Copenhagen. Genom att samarbeta och dela med oss av goda lösningar kan vi använda detta som en hävstång för innovation och synergi på transportområdet, ett område där det annars kan vara svårt att lyckas. Målet är att vi i Greater Copenhagen ska kunna demonstrera gröna transportlösningar i 100 labb till 2025.

Lokala transportförhållanden och behov varierar från plats till plats. Därför finns det stora möjligheter för dig att själv definiera vad som specifikt behöver utvecklas med invånarna lokalt. Tanken är att du som partner i projektansökan lägger bud som innehåller ett eller flera mobilitetslabb, i större eller mindre skala. Det kan vara utveckling av lokala bildelningsklubbar, mobilitetsklubbar eller nav, test av elbilar, snabba elcyklar eller utveckling av nya tekniska lösningar. Det kan vara mobilitetspaket för privata hushåll eller för bostadsrättsföreningar. Och det kan vara så att det dyker upp helt andra idéer som behöver testas.

Varmt välkommen till fortsatt dialog den 8 februari!